SocLab
Oferta
Formularz zlecenia

Zapraszamy do składania ofert i zapytań.  

Nauka i Edukacja

Jednym z głównych celów Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną. Dążymy do zwiększania świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspierania polityki innowacyjnej, przełamywania uprzedzeń w relacjach nauki i biznesu oraz budowy kultury przedsiębiorczości. Nasze projekty są związane z diagnozą, oceną i rozwiązywaniem problemów szkolnictwa na […]

Społeczność Lokalna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” prowadzi badania społeczności lokalnych i dla społeczności lokalnych. Nasze projekty badawcze są dostosowane do warunków i możliwości poszczególnych wspólnot. Za istotne uznajemy w szczególności analizę i wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie ich rozwoju. Diagnozujmy potrzeby, problemy i potencjalne ich rozwiązania w kontekście spajających i różnicujących je […]

Instytucje Publiczne

Jednym z obszarów działalności Fundacji „SocLab” jest wspomaganie pracy instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego. Udzielamy wsparcia przy formułowaniu i definiowaniu priorytetów strategicznych i projektowaniu polityk publicznych. W szczególności specjalizujemy się w doradztwie i przygotowywaniu dokumentów na potrzeby realizacji szczegółowych polityk społecznych i polityk gospodarczych na poziomie centralnym, regionalnym i […]

Firmy i Organizacje Pozarządowe

Fundacja „SocLab” realizuje nie tylko projekty na zlecenie samorządów lokalnych, instytucji publicznych, ośrodków naukowych i oświatowych, ale partnerów biznesowych i organizacji pozarządowych. Przedsiębiorcom umożliwiamy prowadzenie analiz i diagnoz rynku lokalnego oraz rozpoznanie lokalnych potrzeb, trendów i ukrytych potencjałów rozwojowych. Badania te mogą pozwolić na bardziej skuteczne i efektywne zarządzanie, stworzenie nowych produktów i usług, lepsze […]

Kontakt

Fundacja Laboratorium
Badań i Działań Społecznych „SocLab”
ul. Zwierzyniecka 17/16
15-312 Białystok
e-mail: [email protected]
www.soclab.org.pl