SocLab

Konsultacje społeczne

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych:

24.10.2013 – Uwagi do projektu programu „Białystok dla tolerancji” (pdf)

– 15.05.2013 – Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” (pdf)

– 14.11.2012 – Uwagi do projektu „Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” (pdf)

– 27.10.2012 – Uwagi do projektu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020” (pdf)

– 10.09.2012 – Uwagi do wstępnego projektu „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.” (pdf)

Popieramy:
– 30.04.2013 – Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu – stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji

– 05.02.2013 – Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji w debacie do Założeń do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

– 26.11.2012 – Petycja na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych

– 25.11.2012 – Deklaracja w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

– 18.09.2012 – 12 postulatów organizacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy europejskich 2014-2020

– 26.06.2012 – Apel organizacji pozarządowych do posłów Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych ws projektu zmian w ustawie o zbiórkach publicznych

– 15.02.2012 – Apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce