SocLab

Wolontariat

Zapraszamy do współpracy adeptów nauk społecznych do stosowania i rozwoju posiadanych umiejętności pod okiem praktyków.

Oferujemy interesujące zadania pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego w szczególności dla studentów i absolwentów takich kierunków jak socjologia, ekonomia, zarządzanie, pedagogika, politologia, pedagogika i kulturoznawstwo. Umożliwiamy aktywny udział w projektach badawczych, edukacyjnych i informacyjnych.

Gwarantujemy ambitne i interesujące zadania oraz współpracę z młodym i dynamicznym zespołem. Umożliwiamy zapoznanie się z metodyką tworzenia projektów społecznych i pozyskiwania środków finansowych na ich realizację. Posiadamy doświadczenie w realizacji zadań publicznych w oparciu o środki z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Prowadzimy edukację pozaformalną w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonego rozwoju, budowy kapitału społecznego i ludzkiego, rozwoju regionalnego, przeciwdziałania dyskryminacji, rozwoju interpersonalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Tworzymy warunki sprzyjające realizacji badań na potrzeby prac licencjackich i magisterskich.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres [email protected]