SocLab
Posts Tagged ‘debata’
Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie
Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie

Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego Białostockiego Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskiego. Spotkanie odbyło się 26.06.2014 w kawiarni Białostockiego Ośrodka Kultury „Fama”. Organizator: Fundacja SocLab, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Partner: Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, współorganizator Białostocki Ośrodek Kultury. Temat przewodni „Tikkun Olam – Naprawa Świata”. Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białystok. Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie (skrót) Tikkun Olam […]

Debata: Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego?

Instytut Spraw Publicznych, Gazeta Wyborcza Białystok oraz Fundacja SocLab zaprasza na debatę pt. Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego? 23 września, poniedziałek, g. 18.00 , kawiarnio-księgarnia  „Spółdzielnia”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/ 1  Białystok Podczas debaty zastanowimy się m.in. nad pytaniami: Czy religia powinna być nauczana w publicznych placówkach edukacyjnych? Jak kształtuje się relacja […]

Warsztaty partycypacyjne 26 lipca
Warsztaty partycypacyjne 26 lipca

Zachęcamy do udziału w grupie roboczej ds. Programu współpracy. Następne spotkanie już w piątek! Fundacja „SocLab” w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) organizuje kolejne spotkanie grupy roboczej ds. Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. Najbliższe spotkanie grupy roboczej odbędzie […]

Warsztaty partycypacyjne 9 lipca: sprawozdanie
Warsztaty partycypacyjne 9 lipca: sprawozdanie

W dniu 9 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. W warsztatach uczestniczyły 22 osoby, które reprezentowały 13 organizacji pozarządowych i 2 departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Podczas spotkania ustaliliśmy sposób dalszej pracy grupy roboczej. […]

Pracujemy partycypacyjnie nad Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi!
Pracujemy partycypacyjnie nad Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi!

Już 9 lipca br. będą miały miejsce pierwsze warsztaty partycypacyjne dotyczące programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na najbliższy rok. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz Miasto Białystok zapraszają przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych do udziału w pracach nad tworzeniem i konsultowaniem Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność […]

Projekt: Laboratorium Obywatelskie
Projekt: Laboratorium Obywatelskie

Fundacja Soclab z ogromną przyjemnością zaprasza do udziału w nowych działaniach Fundacji dotyczących partycypacji publicznej. Projekt Laboratorium Obywatelskie jest szeroko zakrojonym regionalnym programem edukacyjnym. Celem projektu jest pokazanie pozytywnych aspektów dialogu pomiędzy obywatelami a władzą lokalną. W ten sposób zamierzamy wpłynąć na afirmacyjną postawę wobec partycypacji obywatelskiej. Zadania w ramach projektu są więc powiązane z […]

II etap spotkań projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”
II etap spotkań projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”

Zapraszamy do udziału w drugim cyklu spotkań dotyczących białostockiej „Węglówki”. CEL SPOTKAŃ Dotąd pięć grup roboczych opracowało swoje koncepcje zagospodarowania terenu dawnej jednostki wojskowej. Teraz zaczynamy wspólną pracę nad jednym, docelowym rozwiązaniem dla tego terenu. Spotkania będą dotyczyły wszystkich aspektów Węglowej – własności, zarządzania, finansowania, urbanistyki, architektury, układu drogowego i dojazdu, zieleni i małej architektury, […]

Jak zwykli mieszkańcy Białegostoku mogą zmieniać przestrzeń miejską?
Jak zwykli mieszkańcy Białegostoku mogą zmieniać przestrzeń miejską?

Jak zwykli mieszkańcy mogą zmieniać przestrzeń miejską? Jak rozmawiać o przestrzeni? Czy społeczne koncepcje mają sens? Czy w miastach jest miejsce dla mieszkańców-obywateli? Serdecznie zapraszamy do udziału. O swoich doświadczeniach opowiedzą osoby realizujące i wdrażające projekt „Nasz Księży Młyn” w Łodzi: › Jarosław Ogrodowski – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Koordynator projektu „Nasz Księży Młyn” › […]