SocLab
Posts Tagged ‘ekspertyzy’
Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych
Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych

Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych Zespół Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” brał udział w opracowaniu poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard”. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą […]

Przygotowujemy poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych

Zespół Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” bierze udział w projekcie „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard”. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko oraz dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest […]

Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000
Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

W lipcu 2012 roku Andrzej Klimczuk, wiceprezes zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, został wybrany do reprezentowania organizacji w ramach projektu „Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000” jako ekspert ds. polityki społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej. Projekt jest realizowany przez Europejską Fundację Odnowy i Rozwoju Terytorialnego oraz współfinansowany […]

Analizy i Ekspertyzy

Sporządzamy analizy i ekspertyzy dotyczące określonych zagadnień dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W szczególności specjalizujemy się w opracowaniach na potrzeby realizacji polityk i programów społecznych, gospodarczych, rynku pracy oraz ewaluacji. Nasza oferta obejmuje: – analizy danych zastanych, – analizy istniejących badań i danych, – analizy statystyczne, – analizy społeczne, gospodarcze i demograficzne, […]