SocLab
Posts Tagged ‘niepełnosprawność’
„Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

W imieniu Fundacji Aktywizacja oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszamy na konferencję poświęconą niepublicznym agencjom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”. Dyskusja będzie opierać się o raport opracowany z inicjatywy Fundacji Aktywizacja przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Pełna treść […]

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym
Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”. Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział […]

Badanie „Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”
Badanie "Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym"

Fundacja SocLab wraz z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo prowadzi badanie „Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”. Zakres przedmiotowy badania obejmuje dwa obiekty analiz: – pierwszym przedmiotem analiz są dwie kategorie pojęciowe: zjawisko niepełnosprawności oraz kategoria społeczna osób niepełnosprawnych. Kategorie te zostaną osadzone w kontekście możliwości […]