Skip to content

Pierwszy portal do konsultacji społecznych w województwie podlaskim!

Pierwszy portal do konsultacji społecznych w województwie podlaskim! 

www.konsultacje.soclab.org.pl

Portal daje możliwość prowadzenia konsultacji społecznych przez internet. Powstał w celu włączenia jak najszerszego grona obywateli i obywatelek do dyskusji nad aktami prawnymi, dokumentami oraz działaniami administracji publicznej czy instytucji, które podejmują istotne decyzje z zakresu polityk publicznych.

Instytucja, które zechce skorzystać z dodatkowego kanału komunikacji z obywatelami, jakim jest portal konsultacyjny, może zamieścić dokument do konsultacji na portalu na określony czas i uzyskać opinie od zainteresowanych środowisk.

Zachęcamy instytucje, w tym szczególnie samorządy lokalne województwa podlaskiego, do zamieszczania dokumentów do konsultacji na naszym portalu, by w ten sposób ułatwiać dostęp do dyskutowanych dokumentów mieszkańcom i poszerzać grono odbiorców procesu konsultacji. Rzetelna i dostępna informacja oraz możliwość zabrania głosu sprawią, że podjęte przez władzę decyzje będą bardziej akceptowane – zgodnie z hasłem naszego portalu – DECYZJE BLIŻSZE LUDZIOM.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego do zabierania głosu za pośrednictwem naszego portalu w sprawach, które dotyczą Ciebie, Twojej społeczności lokalnej, organizacji, w której działasz, Twoich zainteresowań.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną:

email: konsultacje@soclab.org.pl

lub

pod numerem telefonu +48 731 205 213

 

 

 

 

 

 

Portal powstał w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Udostępnij