Katarzyna Sztop-Rutkowska w radzie programowej TVP Białystok

W dniu 9 listopada 2012 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała nowe Rady Programowe rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i oddziałów terenowych Telewizji Polskiej.

Do składu Rady Programowej Telewizji Polskej S.A. Oddział w Białymstoku powołana została Katarzyna Sztop-Rutkowska, prezes Fundacji SocLab, rekomendowana przez zarząd fundacji.

Rady Programowe składają się z 15 członków. Przy czym 10 osób jest rekomendowanych przez ugrupowania parlamentarne, a 5 przez organizacje społeczne. Kadencja rad trwa 4 lata. Członkowie Rad Programowych reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową nadawców publicznych.

Więcej informacji w komunikacie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Moja aglomeracja. Moja przestrzeń

Wspieramy projekt Fundacji M.I.A.S.T.O. Białystok „Moja aglomeracja. Moja przestrzeń”. Zachęcamy do udziału w działaniach dotyczących przestrzeni Białegostoku.

Projekt „Moja aglomeracja. Moja przestrzeń.” jest zaadresowany do wszystkich osób zainteresowanych sprawami przestrzeni publicznej. Do czynnego udziału w inicjatywie zapraszamy przede wszystkim mieszkańców aglomeracji białostockiej. Chcemy, aby mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład naszej aglomeracji – czyli gmin Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków i Zabłudów – mieli wpływ na decyzje administracji lokalnej w sprawach przestrzennych.

Głównym celem projektu jest angażowanie obywateli w sprawy publiczne poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym. Chcemy zachęcać do współpracy z władzami samorządowymi i rozmawiania z nimi o przestrzeni otaczającej każdego z nas – znajdującej się w najbliższej okolicy, znanej nam dobrze z codziennego życia. Ważne, by mieszkańcy mieli wpływ na otaczającą ich rzeczywistość i jako obywatele świadomie korzystali ze swoich praw.

W ramach projektu „Moja aglomeracja. Moja przestrzeń.” są realizowane szkolenia stacjonarne, na których trenerzy przekazują kompetencje z zakresu podstaw urbanistyki i planistyki, a także udziału mieszkańców w procesach inwestycyjnych. Każdy z uczestników będzie mógł zdobyć praktyczne umiejętności ułatwiające kreowanie przestrzeni w swojej okolicy.

Inicjatywa jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu oraz śledzenia profilu Aglomeracja.info na Facebooku.