Wspieramy wdrażanie Szkolnego Budżetu Uczniowskiego w Radziłowie

Gmina Radziłów i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie dołącza do grona szkół realizujących w naszym regionie  szkolny budżet.

Uczniowie z radziłowskiej szkoły zadecydują o przeznaczeniu 3 000 zł na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń będzie mógł zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również zadecydują  uczniowie. To tylko kilka z założeń wypracowanych dziś przez Szkolny Zespół Koordynacyjny (SZK) podczas warsztatów, które przeprowadziła Agnieszka Maszkowska z naszej fundacji. Pod jej okiem podczas kilkugodzinnych warsztatów Szkolny Zespół wybrał nazwę i wypracował  regulamin i harmonogram wdrażania Szkolnego Budżetu Uczniowskiego. W skład Szkolnego Zespołu Koordynacyjnego wchodzi 8 uczniów i 2 nauczycieli. Na przełomie marca i kwietnia uczniowie przeprowadzili lekcje rówieśnicze oraz akcję informacyjną na temat SBU, a od 8 kwietnia można zgłaszać swoje projekty.

Na zaproszenie Gminy Radziłów Fundacja SocLab wspiera proces od jego zaprojektowania, poprzez realizację aż po ewaluację.

Tu znajdziesz odcinek szkolnych wiadomości na ten temat: KLIKNIJ 

Fot. Zbigniew Mroczkowski/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie