Skip to content

Pierwsze spotkanie w Łomży – diagnoza współpracy samorządu z organizacjami

Fundacja „SocLab”
oraz
Urząd Miejski w Łomży wraz  z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego
zapraszają łomżyńskie organizacje pozarządowe na spotkanie rozpoczynające wspólne tworzenie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.

W maju powołana zostanie grupa robocza, złożona z organizacji pozarządowych, urzędników, członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnych. Będzie ona miała za zadanie wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. W efekcie pracy grupy roboczej powstanie ostateczna wersja projektu Programu, która zostanie poddana konsultacjom społecznym w październiku.

 Wspólna praca nad programem zacznie się od spotkania podsumowującego dotychczasową współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi. Będzie to okazja do porozmawiania na temat poprzedniego rocznego programu współpracy, dobrych stron współpracy i tego, co jeszcze należy poprawić.

Spotkanie odbędzie się 22 maja (piątek) w godzinach 16.00-19.00, w sali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ul. Sienkiewicza 8.

 Informację o przyjściu na spotkanie prosimy potwierdzić p. Annie Sobocińskiej z Urzędu Miejskiego w Łomży – tel. 86 216 24 63 lub mejlowo ngo@um.lomza.pl

Serdecznie zapraszamy!

 lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolorlogo lomza

mapa interaktywna

Udostępnij