Międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, w którym Fundacja SocLab odpowiadała za ewaluację pilotażowych innowacyjnych działań związanych z wolontariatem młodzieży w ich społecznościach lokalnych. Celem projektu było zwiększenie świadomości młodych ludzi o możliwościach decyzyjnych, jakie mają i ich chęci angażowania się w działania lokalne.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.bumerang.org.pl

Termin realizacji: 2014-2016

Grantodawca: Unia Europejska w ramach programu Erasmus+