Skip to content

Aktualności

Usługi Informacyjne i Doradcze

Usługi z tego zakresu kierujemy w szczególności do instytucji, organizacji pozarządowych i partnerów biznesowych zainteresowanych

Warsztaty i Szkolenia

Edukacja i upowszechnianie wiedzy należy do głównych celów Fundacji „SocLab”. Prowadzimy szkolenia i warsztaty zaadresowane

Partycypacja Społeczna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” podejmuje się organizowania procesów partycypacji społecznej dla jednostek

Analizy i Ekspertyzy

Sporządzamy analizy i ekspertyzy dotyczące określonych zagadnień dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Ewaluacja

Ewaluacja umożliwia rozpoznanie czy wykonywane działania przebiegają zgodnie z założonymi zasadami i czy przybliżają realizatorów

Badania Marketingowe

Prowadzimy projekty badawcze zaadresowane do przedsiębiorców zainteresownych poprawą swojej działalności, rozpoznaniem potrzeb konsumentów, klientów i

Badania Polityczne

Sporządzamy opisy i ekspertyzy z zakresu zjawisk politycznych w oparciu o wiedzę z zakresu politologii,

Badania Społeczne

Oferujemy realizację zróżnicowanych badań mających na celu rozpoznanie postaw, opinii, wartości i trendów społecznych. Prowadzimy

Nauka i Edukacja

Jednym z głównych celów Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest przekształcanie wiedzy o charakterze

Społeczność Lokalna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” prowadzi badania społeczności lokalnych i dla społeczności lokalnych.

Instytucje Publiczne

Jednym z obszarów działalności Fundacji „SocLab” jest wspomaganie pracy instytucji działających na rzecz dobra publicznego

Działalność Naukowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zrzesza pracowników naukowych i badaczy prowadzących, wspierających i

Publikacje Obserwatorium

Raport „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim”. Autorzy: J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel,