Skip to content

Aktualności

Badania Polityczne

Sporządzamy opisy i ekspertyzy z zakresu zjawisk politycznych w oparciu o wiedzę z zakresu politologii,

Badania Społeczne

Oferujemy realizację zróżnicowanych badań mających na celu rozpoznanie postaw, opinii, wartości i trendów społecznych. Prowadzimy

Nauka i Edukacja

Jednym z głównych celów Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest przekształcanie wiedzy o charakterze

Społeczność Lokalna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” prowadzi badania społeczności lokalnych i dla społeczności lokalnych.

Instytucje Publiczne

Jednym z obszarów działalności Fundacji „SocLab” jest wspomaganie pracy instytucji działających na rzecz dobra publicznego

Działalność Naukowa

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zrzesza pracowników naukowych i badaczy prowadzących, wspierających i

Publikacje Obserwatorium

Raport „Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim”. Autorzy: J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel,