Skip to content

Analizy i Ekspertyzy

Sporządzamy analizy i ekspertyzy dotyczące określonych zagadnień dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W szczególności specjalizujemy się w opracowaniach na potrzeby realizacji polityk i programów społecznych, gospodarczych, rynku pracy oraz ewaluacji.

Nasza oferta obejmuje:
– analizy danych zastanych,
– analizy istniejących badań i danych,
– analizy statystyczne,
– analizy społeczne, gospodarcze i demograficzne,
– analizy treści prasy i internetu,
– analizy i opracowania polityk rozwojowych, strategii, programów i projektów,
– analizy SWOT,
– analizy sektorowe i uwarunkowań rozwoju,
– benchmarking.

Udostępnij