Raport o edukacji kulturowej w województwie podlaskim

ppk

Do tej pory w województwie podlaskim nie było takiego raportu. Edukacja kulturowa, choć bardzo widoczna w naszym regionie poprzez np. działania związane ze zróżnicowaniem kulturowym województwa, nie doczekała się do tej pory kompleksowej analizy. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować te badania również dlatego, że jesteśmy przekonani również, że kultura to nie tylko wydarzenia kulturalne w regionie, ale również edukacja, zachęcanie do twórczego, świadomego wejścia w kulturę własnej grupy i innych grup, które są niekiedy tuż obok. Edukacja kulturowa może prowadzić do zmiany postaw, do budowania pozytywnych relacji z innymi, jest elementem zmiany społecznej i ważnym budulcem wspólnot lokalnych.

Od kwietnia do  września 2016 roku zespół Fundacji Soclab na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zrealizował szeroko zakrojone badania społeczne na temat stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Był to jeden z elementów projektu Podlaski Pomost Kultury, który jest częścią programu Bardzo Młoda Kultura zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach badań przeprowadziliśmy analizę danych zastanych (dane GUS, MKiDN i in.), dokumentów strategicznych i programowych z poziomu województwa i gmin, stron internetowych instytucji i organizacji zaangażowanych w działania związane z edukacją kulturową. Duża część badań to badania jakościowe: 14 wywiadów grupowych (FGI), 33 indywidualnych pogłębionych wywiadów z animatorami/ animatorkami kultury, nauczycielami/ nauczycielkami i osobami zajmującymi się kulturą w urzędach. Do tego przeprowadzona została ankieta internetowa skierowana do szkół, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (otrzymano 410 pełnych odpowiedzi).

Bardzo dziękujemy wszystkim respondentom/ respondentkom, instytucjom zaangażowanym w proces badawczy i wspierających nas w dotarciu do badanych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Raport. Wersja krótka.

Raport. Wersja pełna.

 

 

Innowacyjny Mikser w Białymstoku

stocznia     fundacja soclab

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja „SocLab” serdecznie zapraszają do udziału w Innowacyjnym Mikserze – spotkaniu poświęconym innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, które odbędzie się we wtorek 8 listopada (wtorek) 2016 roku w Białymstoku.

W trakcie spotkania:

  • przybliżymy temat innowacji społecznych i porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
  • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
  • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
  • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie mini-sesji projektowej.

Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w Mikserze zapraszamy osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z tym tematem (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.) oraz osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy „od organizatorów” do uczestników, ale także (może przede wszystkim) – wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się we wtorek 8 listopada 2016 w godzinach 10.00-16.00 w Parku Naukowo-Technologicznym ul. Żurawia 71, sala: Transferowania (parter)

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza do dnia 7 listopada włącznie.

Program warsztatów [do pobrania]

Więcej informacji na temat spotkania udziela Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji „SocLab”, tel. 601 155 546 lub soclab@soclab.org.pl

***
„Innowacyjny Mixer” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa do 13 listopada 2016 r. w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Partnerem spotkania jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

BPNT_Logo_pl.jpg.jpg

Mikser pomysłów na hackathon społeczny

Jeszcze w tym roku w Białymstoku odbędzie się pierwszy hackathon społeczny.
Co to jest hackathon? To wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem[1]. Możecie też obejrzeć krótki film na ten temat zaprzyjaźnionej organizacji Koduj dla Polski.
Słowo społeczny jest bardzo ważne, bo chcemy pracować nad aplikacjami i rozwiązaniami informatycznymi, które odpowiadają na konkretne potrzeby społeczne.
Zanim ruszymy z hackathonem Fundacja Soclab oraz Grupa WHY organizuje warsztaty pod nazwą „Mikser pomysłów na hackathon społeczny”.
Program warsztatów program-mikser-hackathon
Zgłoszenie na warsztaty: http://bit.ly/2eE15cI (przyjmujemy do 27 października)
Czas: 29 października (sobota)
Miejsce: Hacklag, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 200 godz. 10.00-14.00

Uczestnicy: społecznicy & społeczniczki, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i oczywiście programiści & programistki oraz wszyscy którzy chcą brać udział w hackathonie

Partnerzy

techklub-logo
 koduj_dla_polski
    hacklag2

Warsztaty w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

14787040_10209593970237735_706541557_o

Fundacja SocLab oraz Biblioteka UwB zapraszają na warsztat „Autopromocja – praktyczne zwiększanie widoczności prac naukowych w Internecie”.

Prowadzący:

Andrzej Klimczuk socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Termin i miejsce:  25 października (wtorek) w godzinach 16.30 – 19.30
w HACLAGu przy ul. Sienkiewicza 1/1 lokal 200

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja) na adres mailowy: soclab@soclab.org.pl

Liczba osób ograniczona. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą własny sprzęt (laptop, tablet)

Program:
Podstawowym celem spotkania będzie prezentacja praktycznych narzędzi służących do samodzielnej promocji prac naukowych w sieci Internet. Podczas warsztatu przybliżone zostaną ogólne zasady upowszechniania rezultatów prac badawczych. Uwaga zostanie w szczególności zwrócona na otwarte i bezpłatne rozwiązania służące podwyższaniu cytowalności publikacji. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zachęceni do skorzystania z wybranych baz danych i naukowych serwisów społecznościowych. Co istotne podkreślone zostaną praktyczne uwagi dotyczące zarówno mocnych, jak i słabych stron poszczególnych narzędzi. Warsztat jest skierowany do pracowników naukowych i doktorantów.

  1. Prezentacja doświadczeń z promocji książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok” i „Economic Foundations for Creative Ageing Policy”.
  2. Omówienie indeksu Hirscha oraz jego powiązań z bazami naukowymi, w szczególności z wyszukiwarką Google Scholar i identyfikacją DOI. Wskazane zostaną przy tym ograniczenia I zalety dwóch popularnych systemów: academia.edu i researchgate.net.
  3. Przybliżenie typologii technik autopromocji naukowej. Typologia obejmuje wykorzystanie m.in. prasy, mediów społecznościowych, recenzji naukowych, wydarzeń, dystrybucji linków, ulotek oraz internetowych grup dyskusyjnych/mailingowych. Uczestnicy zapoznają się tu także ze „ścieżką” działań na rzecz promocji publikacji i zasadami doboru otwartych repozytoriów naukowych. Omówione zostaną przykłady samodzielnego umieszczania publikacji w repozytoriach naukowych (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ oraz http://depot.ceon.pl/).
  4. Wykorzystanie serwisów takich jak LinkedIn, Twitter, www.citeulike.org, http://h-net.org i https://about.me. Przybliżone zostanie zagadnienie potwierdzania autorstwa publikacji już dostępnych online (https://scholar.google.com, https://authors.repec.org, https://authorclaim.org,www.researcherid.com, http://academic.research.microsoft.com, http://orcid.org). Wskazane zostaną także narzędzia do dalszej promocji już dostępnych publikacji powiązanych z ORCID (m.in. https://growkudos.com/, http://loop.frontiersin.org/, https://www.mysciencework.com/).

Warsztaty odbędą się dzięki dofinansowaniu Koalicji Otwartej Edukacji

 

Tydzień Otwartej Nauki w Białymstoku

grafika-z-uwb

Fundacja SocLab i Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na Tydzień Otwartej Nauki w Białymstoku!

Open Access Week 2016 (w Polsce tłumaczony jako Tydzień Otwartej Nauki) to głośne mówienie o idei otwartej nauki i zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty.
Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować również wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami. Szczegóły –>> http://bg.uwb.edu.pl/DebataOA2016/?pid=main lub
https://www.facebook.com/events/1694660174194888/

Koordynator w Polsce: Koalicja Otwartej Edukacji (KOED)

koedlogo

Patronat honorowy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

w_uwb_kolor