Ogłoszenie o pracę

Fundacja SocLab poszukuje osoby na stanowisko ewaluatora/ki projektu.

Jeśli interesuje Cię aktywność obywatelska i nowe technologie w działaniach partycypacyjnych, zapraszamy do współpracy!

Do Twoich zadań będzie należało:

 • opracowanie koncepcji ewaluacji w projekcie „E-demokracja. Mieszkańcy mają moc!”
 • przygotowanie narzędzi badawczych
 • przeprowadzenie badań ewaluacyjnych
 • opracowanie raportów ewaluacyjnych
 • uczestnictwo w wybranych spotkaniach projektowych

Szukamy osoby, która:

posiada doświadczenie w procesach ewaluacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów partycypacji obywatelskiej

Co oferujemy?

– umowę zlecenie od grudnia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. (7 miesięcy)

– wynagrodzenie 5040 zł brutto za 84 godziny pracy

– elastyczny czas pracy

– pracę zdalną

Jak się zgłosić?

CV z  opisem doświadczenia w procesach ewaluacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: soclab@soclab.org.plw terminie do 20 listopada 2022 r.

Kandydaci/ kandydatki spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy w CV o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zdrowa Burza Mózgów – zapraszamy!

Zaproszenie na warsztaty „Zdrowa Burza Mózgów” 12.10.2022 g. 17.00-20.00, Aula Magna w Pałacu Branickich

Możliwość dofinansowania działań prozdrowotnych organizacji do 1000 zł!

Jeśli Wasza organizacja albo grupa nieformalna zajmuje się

– kwestiami zdrowia,
– profilaktyki zdrowotnej,
– wsparciem dla chorych lub osób z niepełnosprawnością,
– problemami społecznymi związanymi ze zdrowiem np. smogiem, wpływem hałasu itp.
mamy dla Was propozycję!

Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w ramach międzynarodowego projektu JoinUs4Health łączymy aktywnych mieszkańców Podlasia oraz naukowców z całej Europy w ramach wspólnych projektów nauki obywatelskiej.

Co to znaczy?
– jeśli macie potrzebę wynikającą z Waszych działań,
– jeśli chcecie znaleźć argumenty naukowe, by wspierać rozwiązywanie – problemów w waszych społecznościach,
– jeśli chcecie rozpocząć ciekawe inicjatywy prozdrowotne, kampanie społeczne i potrzebujecie solidnej wiedzy z zakresu nauk medycznych,
– jeśli interesują Was problemy zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i szukacie ciekawych pomysłów
to zapraszamy Was do współpracy!

Na warsztacie „Zdrowa Burza Mózgów” pomożemy Wam znaleźć ciekawe rozwiązania, damy Wam do dyspozycji międzynarodową platformę JoinUs4Health i wesprzemy Was w promowaniu Waszych pomysłów! Wybrane projekty możemy też wesprzeć finansowo do 1000 zł.

Wydarzenie będzie prowadzić Marcin Nawrocki – brainstormer, ekspert Design Thinking, moderator procesów kreatywnych. Od kilku lat zaangażowany w rozwój kompetencji kreatywnych młodzieży i osób dorosłych. Wieloletnie doświadczenie pracy z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej wykorzystuje przy projektowaniu procesów kreatywnych w firmach, instytucjach i organizacjach non-profit. Wierzy w efektywność dobrze moderowanych burz mózgów.

Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Wystarczy wysłać mejla do 10.10. 2022 na adres soclab@soclab.org.pl z krótkim opisem tematu jakim byście chcieli się zająć. Informacja o przyjęciu na warsztat dostaniecie 11.10 do godziny 11.00

Warsztaty odbędą się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, w Pałacu Branickich, sala Aula Magna.

Szczegóły spotkania: https://www.facebook.com/events/484507026718410

Projekt JoinUs4Health jest finansowany z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji “Horyzont 2020” na podstawie umowy o grant nr 101006518.

https://joinus4health.eu/


Rekrutujemy szkoły!

Fundacja SocLab oraz Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? Uczniowie i cała społeczność szkolna decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

W projekcie, który rozpoczynamy za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone, a następnie przy wsparciu merytorycznym mentorów, uczniowie przygotują i przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne. Każda ze szkół będzie dysponowała funduszem partycypacyjnym w wysokości 3000 zł. 

Podstawowe informacje:

 • projekt jest skierowany do 16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; 
 • bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-II
  szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami;
 • zespoły uczniowskie i opiekunowie wezmą udział w dwóch dwudniowych zjazdach szkoleniowych – pierwszy zaplanowany jest w drugiej połowie listopada 2022 r. (wprowadzenie do tematyki szkolnego budżetu partycypacyjnego, wystąpienia publiczne), kolejny w styczniu – lutym 2022 r. (kompetencje interpersonalne i medialne);
 • zapewniamy wsparcie mentorów dla zespołów koordynujących i samorządów uczniowskich na każdym etapie wdrażania szkolnego budżetu;
 • rezultaty projektu zostaną zaprezentowane przez organizatorów i zespoły uczniowskie w trakcie konferencji podsumowujących we wrześniu 2023 r.

Rekrutacja:

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres email: soclab@soclab.org.pl do dnia 18 października 2022 roku.  Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Agnieszka Maszkowska – koordynatorka projektu pod numerem telefonu 690 844 220.

Zapisy na Regionalne Forum Praktyków Partycypacji

Ruszamy z zapisami na Regionalne Forum Praktyków Partycypacji w Białymstoku! To wyjątkowe spotkanie aktywnych mieszkańców i mieszkanek, osób pracujących w samorządzie i w instytucjach publicznych w dwóch województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Jeśli działacie lub zaczynacie swoją przygodę z partycypacją obywatelską, jeśli chcecie efektywniej włączać mieszkańców do działań w gminie, nie może Was zabraknąć 20 października w stolicy Podlasia!

Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny oraz program znajduje się na stronie: https://partycypacjaobywatelska.pl/fora…/bialystok/

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

“Badaczki i Badacze na Granicy. Działania interwencyjne”

Fundacja SocLab jest partnerem w projekcie “Badaczki i Badacze na Granicy. Działania interwencyjne”.

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej jest jednym z najważniejszych obecnie tematów w Polsce. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami OECD, Polska staje się państwem imigracyjnym, obecnie z największą w grupie państw OECD liczbą migrantów czasowych. Jest to duże społeczne wyzwanie w procesie budowania spójności społecznej i społeczności lokalnych funkcjonujących w oparciu o szacunek dla swojej odmienności. W ramach projektu Badaczki i Badacze na Granicy zbieramy i upowszechniamy badania dotyczące tego kryzysu.

Głównym zadaniem projektu jest:

– utworzenie sieci naukowczyń(ów) prowadzących badania na granicy

– utworzenie publicznego archiwum kryzysu w formie strony internetowej mającego na celu przełamanie negatywnego dyskursu głównego nurtu dotyczącego migracji, uchodźstwa, aktywizmu, praw człowieka i równości wszystkich osób. Archiwum obejmie popularnonaukową prezentację wyników badań, a także informacje o organizacjach, które zajmują się edukacją na ten temat.

– dostarczenie publiczności kompleksowych informacji z granicy polsko-białoruskiej, pozwoli zapobiec utrwalaniu antyimigranckich nastrojów w dyskursie publicznym.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie liderki Projektu – Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami https://obmf.pl/projekty/granica.html oraz na stronie sieci https://www.bbng.org/

Fundacja SocLab jest odpowiedzialna za nagranie 3 odcinków podcastu.

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, oddział terenowy w Białowieży

Fundacja na Rzecz Kultury “Walizka”

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny .

Patronaty medialne: Krytyka Polityczna, OKOpress i Radio TOK FM

Zdj. Radosław Drożdżewski, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ogłoszenie – praca w Fundacji SocLab

Fundacja SocLab poszukuje osoby na stanowisko specjalist(k)a ds. edukacji/ edukator/ka.

Jeśli lubisz pracę z młodzieżą, interesuje Cię aktywność obywatelska i działania edukacyjne, zapraszamy do współpracy!

Do Twoich zadań będzie należało:

 • realizacja działań i projektów edukacyjno-partycypacyjnych z młodzieżą, w tym m.in. realizacja inicjatyw, warsztatów, spotkań, konkursu
 • organizacja Festiwalu Nauki w Białymstoku

Szukamy osoby, która:

 • posiada co najmniej minimalne doświadczenie w edukacji nieformalnej lub formalnej z młodzieżą
 • ma wysokie umiejętności interpersonalne i organizacyjne
 • interesuje się tematyką partycypacji obywatelskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie pedagogiczne (ew. osoba studiująca na ostatnim roku studiów II stopnia)
 • zainteresowanie tematyką popularyzacją nauki 

Co oferujemy?

– umowę zlecenie lub umowę o pracę od września/ października 2022 r.

– wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji w wysokości 3300 – 3700 brutto (wymiar ¾ etatu)

–  elastyczny czas pracy

– możliwość rozwoju poprzez szkolenia, w tym bezpłatny udział w certyfikowanym kursie trenerskim I stopnia  (wartość min. 10 000 zł)

– możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy w przyszłości

– pracę w biurze Fundacji w centrum Białegostoku (ul. Lipowa)

– bardzo dobrą atmosferę w pracy

Jak się zgłosić?

CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: soclab@soclab.org.pl, w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Kandydaci/ kandydatki spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy w CV o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Regionalne Forum Praktyków Partycypacji w Białymstoku

Regionalne Forum Praktyków Partycypacji w Białymstoku odbędzie się 20 października w Centrum Aktywności Społecznej (ul. Świętego Rocha 3). Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Fundacją Stocznia. Partnerem wydarzenia jest Miasto Białystok.

Forum adresujemy do osób zajmujących się włączaniem w procesy decyzyjne mieszkańców i mieszkanek z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące urzędy, organizacje społeczne i radnych/radne różnych miejscowości regionu, w tym zarówno osoby doświadczone w działaniach związanych z partycypacją obywatelską, jak i takie, które stawiają na tej ścieżce dopiero pierwsze kroki.

Spotkanie będzie składać się z kilku sesji (częściowo dziejących się równolegle) o tematyce związane z partycypacją obywatelską zarówno w miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Będzie to okazja do poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie, dyskusji, wymiany kontaktów i zaczerpnięcia inspiracji do działania.

Już wkrótce zamieścimy tutaj program spotkania oraz formularz rejestracyjny, teraz natomiast zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji na sesje >> tutaj. Pomysły można zgłaszać do 21 sierpnia.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

II Forum Edukacji Obywatelskiej w Białymstoku

Przed nami II Forum Edukacji Obywatelskiej, podczas którego podsumujemy realizację szkolnych budżetów partycypacyjnych w 8 szkołach naszego regionu – odbędzie się ono już 10 czerwca w Białymstoku. Wydarzenie odbywa się w ramach trwającego właśnie Europejskiego Roku Młodzieży.

Podczas Forum będzie można m.in.:

 • posłuchać o przebiegu szkolnych budżetów partycypacyjnych w Białymstoku, Augustowie Sobolewie i Kleszczelach
 • posłuchać rozmowy z aktywistkami społecznymi z Białegostoku
 • wziąć udział w debacie oksfordzkiej na temat dotyczący młodzieży

Zapraszamy do udziału: młodzież, nauczycieli, studentów, edukatorów, osoby pracujące z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, przedstawicieli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za oświatę.

Program do pobrania

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy poprzez kartę zgłoszeniową do 6 czerwca.

Wydarzenie odbędzie się w auli Wyżej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40 w godzinach 10.00-14.30.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie”. Partnerem wydarzenia jest Klaster Technologiczny INFOTECH.

Kawiarnia Naukowa JoinUs4Health

“Las w nas” czyli popularno-naukowe rozmowy o pozytywnym wpływie kontaktu z naturą w ramach międzynarodowego projektu JoinUs4Health

Już za nami pierwsza Kawiarnia Naukowa: “Las w nas. Jak bliskie spotkania z naturą wpływają na nasze zdrowie?”. Rozmawialiśmy o leśnej terapii, naszych relacjach z przyrodą w kontekście zdrowia oraz o zaburzeniach w funkcjonowaniu przyrody (Nature Deficit Disorder).

Zaproszeni goście:
Dr Katarzyna Simonienko – psychiatra, ekoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują leczenie zaburzeń lękowych i depresyjnych, ekopsychiatrię oraz wpływ środowiska naturalnego na zdrowie w aspekcie psychicznym i somatycznym.

Agata Preuss – pedagog, trener edukacji plenerowej, edukator przyrodniczo-leśny, autorka programów edukacyjnych i artykułów popularyzujących ideę leśnych przedszkoli. Współzałożycielka Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych. Dyrektorka Przedszkola Leśnego “Puszczyk”. Współautorka książki “Leśna terapia z dziećmi”.

Dorota Zaniewska – antropolog kultury, pedagog, działaczka społeczna, popularyzatorka idei leśnych przedszkoli, autorka artykułów i programów szkoleniowych. Współzałożycielka Polskiego Instytutu Leśnego Przedszkola i współautorka książki “Leśna terapia z dziećmi”.

Zaprezentowaliśmy również platformę do nauki obywatelskiej JoinUs4Health i zainicjowaliśmy kilka tematów związanych z wpływem przyrody na zdrowie dzieci i dorosłych. Tematy są obecnie omawiane na platformie i zapraszamy wszystkich do włączenia się w toczące się dyskusje.

Spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2022 roku.

Projekt JoinUs4Health jest finansowany z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji “Horyzont 2020” na podstawie umowy o grant nr 101006518.

Nasze nowe publikacje

W ramach projektu „Youth PB Accelerator” (Erasmus +) przygotowaliśmy publikacje dla osób zainteresowanych młodzieżowymi i szkolnymi budżetami partycypacyjnymi.

Czas na młodych! Przewodnik po budżetach partycypacyjnych dla młodzieży zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zaangażowania młodych ludzi w procesy wykorzystujące mechanizm budżetu partycypacyjnego. Budżety partycypacyjne (BP) istnieją od kilkudziesięciu lat i były stosowane w wielu różnych kontekstach, pozwalając obywatelkom i obywatelom mieć większy wpływ na decyzje dotyczące wydawania środków publicznych. Stopniowo ta demokratyczna innowacja zwiększyła zasięg, tworząc nowe możliwości podejmowania decyzji oraz sprawiając, że procesy demokratyczne stały się szczególnie istotne i atrakcyjne dla młodych ludzi.

Przewodnik bazuje na obszernym zbiorze studiów przypadku dotyczących szkolnych i młodzieżowych budżetów partycypacyjnych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych, jak również opiera się na innych materiałach zamieszczonych na stronie internetowej naszego projektu (https://youthpb.eu). Materiały zostały opracowane w trzech językach: angielskim, polskim i hiszpańskim – z wykorzystaniem doświadczeń partnerów zaangażowanych w niniejszy projekt. W wielu krajach można już znaleźć publikacje na temat zaangażowania młodych ludzi w procesy partycypacyjne, chociaż w mniejszym stopniu z zakresu budżetów partycypacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, nadal brakuje szczegółowych praktycznych wskazówek lub dobrych praktyk, z których można czerpać inspirację. Przygotowując naszą publikację, korzystaliśmy zarówno z już istniejących materiałów i narzędzi (do których udostępniamy linki), jak również tworzyliśmy własne, oryginalne modele i narzędzia.

Link do publikacji:  youthpb.eu/toolkit_polish_pdf

Zrób to sam – zestaw narzędzi i metod do pracy z młodzieżą w budżecie partycypacyjnym zawiera gotowe do użycia materiały mogące pomóc w przygotowaniu oraz realizacji szkolnych oraz młodzieżowych budżetów partycypacyjnych. Przy każdym narzędziu opisujemy, na jakim etapie budżetu partycypacyjnego można go użyć oraz w jaki sposób to zrobić.

Zaprezentowane tutaj narzędzia można pobrać, modyfikować oraz wykorzystywać je w pracy z młodymi ludźmi.

Link do publikacji: youthpb.eu/diy_polish_pdf

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0 Licencja międzynarodowa.