III Forum Edukacji Obywatelskiej w Białymstoku za nami

III Forum było zorganizowane przy okazji podsumowania projektu „Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”. Wzięło w nim udział blisko 80 osób – uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pedagodzy, edukatorzy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz samorządu. Głównym tematem wydarzenia były budżety partycypacyjne w szkołach. Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swoich działań w roku szkolnym 2022/2023 w województwie podlaskim. W tym roku dzięki naszym działaniom wprowadzono szkolny budżet w 8 szkołach woj. podlaskiego i 8 szkołach warmińsko-mazurskiego.
Forum było też czasem podziękowań i wspólnego świętowania.
Podczas spotkania pokazaliśmy film podsumowujący projekt i przedstawiliśmy wnioski z przeprowadzonej ewaluacji projektu.
Ważnym punktem programu była dyskusja panelowa pod hasłem „Co dalej z budżetem partycypacyjnym w szkołach?”, w której udział wzięli przedstawiciele szkół realizujących szkolny budżet od kilku lat, przedstawiciele władz samorządowych, w tym zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Jej uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad perspektywami i sposobami kontynuacji poza projektem Fundacji. Dzielili się sprawdzonymi sposobami pozyskiwania środków na ten cel oraz wskazywali warunki, w jakich szkolne budżety mają szanse przynosić pozytywne efekty. Obecni przedstawiciele władz samorządowych (Białystok, Choroszcz) wyrazili chęć zaangażowania się w dalszy rozwój szkolnych budżetów.
Organizatorzy:
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Fora edukacyjne w Białymstoku i Ełku

Fundacja SocLab oraz Stowarzyszanie Wiatraki Mazur mają zaszczyt zaprosić na Fora edukacyjne podsumowujące realizację szkolnych budżetów partycypacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 w województwach podlaskim i warmińsko – mazurskim.

Wydarzenia te odbędą się:
III Forum Edukacji Obywatelskiej 25 września 2023r. w Białymstoku w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3 w Białymstoku, w godzinach 9.00-12.30.

Program III Forum Edukacji Obywatelskiej w Białymstoku
Zgłoszenia udziału przyjmujemy poprzez kartę zgłoszeniową do dnia 20 września 2023 r.

Lokalne Forum Edukacyjne 27 września 2023r. w Ełku w Hali im. Leszka Błażyńskiego przy ul. Armii Krajowej 16 w godzinach 10.00-13.30

Program Lokalnego Forum Edukacyjnego w Ełku
Zgłoszenia udziału przyjmujemy mailowo na adres: biuro@wiatrakimazur.org.pl lub telefonicznie 512 832 553 do dnia 22 września 2023 r.

Podczas Forów będzie można m.in.:
– posłuchać o przebiegu szkolnych budżetów partycypacyjnych przeprowadzanych w edycji 2022/2023 w szkołach z Białegostoku, Wasilkowa, Hajnówki, Tajna, Ełku, Prostek, Pisanicy, Woszczel, Świętajna, Olecka i Nowego Miasta Lubawskiego;
– wziąć udział w dyskusji panelowej poświęconej możliwościom dalszego rozwoju szkolnych budżetów partycypacyjnych w szkołach
– podzielić się doświadczeniami i nawiązać kontakty.
Dodatkowo premierę będzie miał film promujący szkolne budżety partycypacyjne.

Do udziału w Forach zapraszamy szczególnie: młodzież, nauczycieli, studentów, edukatorów, osoby pracujące z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, przedstawicieli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Udział jest bezpłatny.

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”.

 

Patronaty:

               

Partner wydarzenia:

Kompetencje Przyszłości 4K – Program rozwojowy dla młodzieży

Kompetencje Przyszłości - szkolenie dla młodzieży, inicjatywy młodzieżowe

Program rozwojowy dla młodzieży: Kompetencje Przyszłości – 4K

Kompetencje Przyszłości – 4K to nowy program Fundacja SocLab skierowany do młodzież z Łap, Supraśla i Wasilkowa. Ten wyjątkowy cykl szkoleń koncentruje się na rozwijaniu kluczowych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne, aby młodzieży mogła osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Kompetencje przyszłości, takie jak komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie, stanowią umiejętności i zdolności niezbędne do przystosowania się do dynamicznie zmieniającego się świata. Te umiejętności dają młodzieży możliwość efektywniejszej komunikacji, odważniejszej pracy w grupach, skuteczniejszego rozwiązywania problemów oraz twórczego podejścia do wyzwań.

Program Kompetencje Przyszłości składa się z dwóch kluczowych etapów:

Cykl szkoleń: W czasie tego etapu uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji, kreatywności, kooperacji i krytycznego myślenia. To nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także do nawiązania cennych kontaktów i wspólnego rozwoju.

Tworzenie inicjatyw młodzieżowych: Po zakończeniu szkoleń każda grupa szkoleniowa będzie miała okazję zaprojektować i wdrożyć lokalną inicjatywę młodzieżową. Co więcej, każda z tych grup otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł na realizację swojego projektu.

Jak wziąć udział?

1️⃣ Wypełnij formularz zgłoszeniowy – LINK DO FORMULARZA
2️⃣ Prześlij zgłoszenie do 25 września 2023
3️⃣ Dołącz do programu, zdobądź nowe kompetencje i podejmij lokalną inicjatywę

LINK DO REJESTRACJI TUTAJ

Dla kogo?

Masz 15-19 lat: Program jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 15 do 19 lat.
Mieszkasz lub uczysz się w Wasilkowie, Supraślu lub Łapach: Jeśli mieszkasz lub uczysz się w tych miejscowościach, to jesteś uprawniony do udziału.
Chcesz rozwijać komunikację, współpracę, kreatywność i krytyczne myślenie: Program pomoże Ci w rozwijaniu tych kluczowych umiejętności.
Chciałbyś podjąć lokalną inicjatywę społeczną: Naszym celem jest inspirowanie Cię do tworzenia pozytywnych zmian w Twojej społeczności lokalnej.

Kiedy?

Moduł I Komunikacja i Kooperacja – 30 września, godz. 10.00 – 15.00
Moduł II Kreatywność – 7 października, godz. 10.00 – 15.00
Moduł III Krytyczne Myślenie – 14 października, godz. 10.00 – 15.00
Moduł IV Rozwijanie inicjatyw – 21 października, godz. 10.00 – 15.00
Realizacja inicjatyw – listopad – grudzień 2023
Prezentacja rezultatów i wręczenie certyfikatów – 11-16 grudnia 2023

Gdzie?

Szkolenia odbywają się równolegle w Łapach, Wasilkowie i Supraślu w terminach podanych powyżej.
Łapy – Miejski Dom Kultury
Wasilków – Miejski Ośrodek Animacji Kultury
Supraśl – Biblioteka Publiczna

Dlaczego warto?

W dzisiejszym dynamicznym świecie rozwijanie kompetencji przyszłości staje się niezwykle istotne. Komunikacja, kooperacja, kreatywne myślenie i krytyczne myślenie to umiejętności, które stanowią kluczowy fundament naszej przyszłości. Dlaczego są one tak istotne?

Komunikacja pozwala nam skutecznie przekazywać nasze pomysły, rozumieć potrzeby innych i budować trwałe relacje. W świecie, gdzie informacje przemieszczają się szybciej niż kiedykolwiek, umiejętność klarownego wyrażania myśli staje się nieodzowna.

Kooperacja to zdolność do pracy w zespole i osiągania wspólnych celów. Współpraca jest niezbędna zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, gdzie coraz częściej rozwiązujemy skomplikowane problemy razem z innymi.

Kreatywne myślenie pozwala nam wyróżnić się i rozwiązywać trudne wyzwania. Innowacyjne myślenie i generowanie nowych pomysłów są kluczowe dla rozwoju i konkurencyjności.

Krytyczne myślenie umożliwia nam analizę informacji, podejmowanie świadomych decyzji i zrozumienie złożonych problemów. W erze fake newsów i informacyjnego szumu umiejętność krytycznego myślenia jest bezcenna.

Na zgłoszenia do programu czekamy do 25 września za pomocą formularza LINK TUTAJ

Udział w programie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”

Energia społeczna zasilana różnorodnością

Fundacja SocLab wraz z zespołem Open Eyes Economy przygotowuje obywatelski raport na temat „Generatorów społecznej energii”. Przyglądamy się czym jest energia społeczna, jak ją uwalniać i nie hamować. Jesteśmy przekonani, że jest to kluczowy czynnik rozwoju w każdej skali.
Zespół redakcyjny raportu pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera spotyka się w kilku miastach w Polsce: Krakowie, Gdańsku, Warszawie i Dąbrowie Górniczej. Na spotkania zapraszamy lokalnych gości, którzy wspólnie z nami dyskutują nad tematem energii społecznej.
W Białymstoku będziemy rozmawiać o energii społecznej zasilanej różnorodnością. Przyjrzymy  się energii społecznej uwalnianej przez osoby z małych miejscowości i wsi, z doświadczeniem migracyjnym oraz z niepełnosprawnością. Zanalizujemy w jaki sposób ich energia jest blokowana, ale przede wszystkim jak możemy ją efektywnie ją wspierać i zasilać rozwój na poziomie lokalnym czy ogólnokrajowym.
Szczegóły inicjatywy i lokalnych wydarzeń: https://energiaspoleczna.oees.pl/
W spotkaniach można uczestniczyć online. Zachęcamy do rejestracji! Link do rejestracji.

Program spotkania w Białymstoku

Energia społeczna zasilana różnorodnością

Sesja I (10.00-12.00)

Przywitanie: Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor UwB

Prowadzenie sesji: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja SocLab)

 • Energia społeczna mieszkańców małych miejscowości i obszarów wiejskich.

W czasach transformacji bardzo często obszary te stawały się coraz bardziej peryferyjne i wykluczane w kontekście koncepcji rozwojowych kraju. Ulegały daleko idącej degradacji społecznej. Jednak również tam, nie tylko w metropoliach, energia społeczna jest widoczna, tworzą się prężne organizacje, działają nieformalne grupy mieszkańców, wprowadzane są zmiany społeczne. Przyjrzymy się im, ich specyfice z punktu widzenia ogólnopolskiego programu Masz Głos, który jest realizowany od 2006 roku w całej Polsce przez Fundację Batorego właśnie w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich. W województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim koordynatorem programu jest Fundacja SocLab.

Prelegentka: Alicja Zaczek-Żmijewska (Fundacja Batorego, program Akcja Masz Głos).

 • Energia społeczna osób z doświadczeniem migracji.

Procesu migracyjne są nieuchronne, będą nasilać się z różnych powodów, w tym również klimatycznych. Brak w Polsce polityki migracyjnej sprawia, że często procesy włączania i korzystania z energii społecznej osób i grup przyjeżdżających do Polski są projektowane i realizowane na poziomie gminy. W Białymstoku mamy kilka sprawnie działających nowych organizacji utworzonych przez samych migrantów i migrantki, głównie z Białorusi i Ukrainy (Fundacja Polza, Okno na Wschód), jak również Fundacja Dialog, która od wielu lat zajmuje się procesem włączania uchodźców w życie miasta (w tym osoby np. z Czeczeni). Zostaną zaproszeni, by opowiedzieć o swoich działaniach, realizowanych strategiach i korzyściach i wyzwań związanych z procesem integracji.

Prelegenci: Paszko Mickiewicz (Fundacja Okno na Wschód), Daria Szydłowska (Fundacja Polza).

 • Energia społeczna osób z niepełnosprawnością.

W tej części porozmawiamy o tym jak mądrze włączyć energię społeczną osób z niepełnosprawnością, co jest potrzebne systemowo do tego, by proces ten udał się. Zwrócimy uwagę na bariery w procesie włączania, ale również na działające dobrze praktyki w Polsce i zagranicą.

Prelegentka: dr Anna Drabarz (Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, European Disability Forum).

Podsumowanie: prof. Jerzy Hausner

12.00 – 12.30 przerwa

Sesja 2 (12.30-14.30)

Spotkanie robocze zespołu redakcyjnego

Kontakt do organizatora: Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Fundacja SocLab, k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl

Partnerem spotkania w Białymstoku jest Uniwersytet w Białymstoku

 

Otwarcie plenerowej wystawy „Wspólne dziedzictwo. Społeczne organizacje żydowskie w międzywojennym Białymstoku”

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Wspólne dziedzictwo. Społeczne organizacje żydowskie w międzywojennym Białymstoku”!

Białystok ma bardzo ciekawą i nieznaną szerzej historię społeczeństwa obywatelskiego. Na wystawie „Wspólne dziedzictwo” prezentujemy aktywność żydowskich organizacji społecznych, działających w Białymstoku przed II wojną światową. Ta część historii miasta może być bardzo ważną inspiracją dla naszego lokalnego aktywizmu społecznego. Chcemy przez nasz projekt zwrócić uwagę na to nieodkryte wciąż dziedzictwo.
W związku z 80 rocznicą wybuchu powstania w getcie białostockim odbędzie się wystawa plenerowa. Zapraszamy na otwarcie wystawy 16 lipca 2023 o godz. 17.00 na Placu Jana Pawła II w Białymstoku, naprzeciwko Fary.
Zostanie również wydana i opracowana broszura związana z wystawą, którą można będzie otrzymać na otwarciu wystawy. Będzie również dostępna na stronie Fundacji SocLab. Wystawę można będzie oglądać do końca lipca br.
Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Patronat wystawy: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Partnerzy:
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok

Tutaj można pobrać katalog wystawy

Wystawa nie byłaby możliwa bez pomocy wielu osób, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować:

Grzegorz i Urszula Dąbrowscy, Adam Czesław Dobroński, Małgorzata K. Frąckiewicz, Marek Kietliński, Rebecca Kobrin, Piotr Niziołek, Jarosław Parzyszek, Andrzej Poskrobko, Mirosław Reczko, Jolanta Rogowska, Krzysztof Rutkowski, Suzy Snyder, Dariusz Szada-Borzyszkowski, Konrad Szamryk, Heidi Szpek-Idzikowski, Sebastian Wicher, Przemysław Wierzbowski, Tomasz Wiśniewski, Wiesław Wróbel.

Na wystawie skorzystaliśmy ze zbiorów następujących instytucji oraz osób prywatnych:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

YIVO Institute for Jewish Research, NY, USA

Ghetto Fighters’ House Museum, Izrael

United States Holocaust Memorial Museum Collection, Washington, USA

Museum of Jewish Heritage — A Living Memorial to the Holocaust, NY, USA

Stowarzyszenie Widok – albom.pl

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży

Muzeum Historyczne w Białymstoku, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Galeria Ślendzińskich

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwum Państwowe Białymstoku

Biblioteka Narodowa

Rebecca Kobrin

Amnon Samid

Państwo Nalewajek

Nalewajek

Mieczysław Marczak

Tadeusz Chańko

Adam Czesław Dobroński

Pokaż mniej

Konferencja hybrydowa – Festiwal e-partycypacji

Internetowa platforma w urzędzie do rozmowy z mieszkańcami – słysząc takie słowa możemy pomyśleć o kolejnym “modnym” gadżecie. Tak jednak nie jest.

Fundacja SocLab przez półtora roku realizowała projekt „e-Demokracja. Mieszkańcy maja moc!”, a 20 czerwca odbyła się konferencja „Festiwal e-Partycypacji”, na którym można było usłyszeć o efektach tego projektu, a także o podobnych działaniach w Polsce, Europie i na świecie.

Działanie to było nowatorskie i śmiałe. Trzeba mieć odwagę, żeby przy dzisiejszym nawale pracy urzędników miejskich, eksperymentować i próbować zmieniać podejście urzędników do dialogu z mieszkańcami. Takiej odwagi nie zabrakło Miastu Augustów oraz Miastu i Gminie Wasilków. To te dwa miasta zdecydowały się razem z nami uczestniczyć w projekcie.

Platforma, którą wybraliśmy to CitizenLab.

Realizacja projektu (o czym można było usłyszeć na konferencji) przebiegała w kilku etapach. Najpierw powstały w urzędach zespoły robocze, z którymi współpracowaliśmy. Wspólnie omówiliśmy potrzeby (cele), do realizacji których może przyczynić się platforma oraz skonfigurowaliśmy platformę pod specyfikę każdej z gmin.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie procesów partycypacyjnych, które toczyły się jednocześnie online – na platformie i offline – spotykaliśmy się z mieszkańcami i przy użyciu rożnych narzędzi np. spacer badawczy, warsztat world cafe, budowaliśmy nową kulturę dialogu urząd – mieszkańcy.

Platforma zgromadziła w obydwu miastach kilka tysięcy aktywnych mieszkańców. Odbywały się na niej wybory do rad młodzieżowych, budżet obywatelski, diagnozy, konsultacje, głosowania, itd.

Na konferencji burmistrzowie opowiedzieli o tych działaniach ze swojej perspektywy, o zmianach jakie dokonały się w relacjach urzędu z mieszkańcami. Natomiast przedstawiciele zespołów ds partycypacji samorządowej opowiedzieli podczas dyskusji jak to wyglądało „od podszewki”.
Na konferencji, która miała formę hybrydową gościliśmy też doświadczonych praktyków partycypacji. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach, przedstawili dobre praktyki z innych miejsc Polski i świata.
Sylwia Betlej (Urząd Miejski w Gdańsku) opowiedziała o e-partycypacja w Gdańsku i Gdyni.
Aleksandra Zemke przedstawiła platformę Decidim, która służy do e-partycypacja w Barcelonie.
Vanja Pantić przedstawiła globalne doświadczenia CitizenLab w różnych miastach świata.
Magdalena Stefańska, która była ewaluatorką projektu, przedstawiła wnioski z przebiegu projektu, ale też opowiedziała o podobnych działaniach w innych miastach Polski, np. w Warszawie.

Czy platforma internetowa w urzędzie do rozmów z mieszkańcami to modny gadżet? Projekt udowodnił, że nie. Pozytywne zmiany były widoczne już w trakcie trwania projektu, a zarówno Augustów jak i Wasilków zdecydowały się dalej iść tą ścieżką rozmowy z mieszkańcami.

Materiał z konferencji jest dostępny na kanale Fundacji SocLab na You Tube

Wnioski, podsumowanie i dobre praktyki e-partycypacji umieściliśmy w podręczniku, który jest dostępny w formie publikacji dostępnej w siedzibie Fundacji SocLab oraz w formie pliku pdf  https://soclab.org.pl/wydawnictwa/e-partycypacja-jak-rozmawiac-z-mieszkancami/

Opracowała: Monika Pietkiel

Publikacja: E-partycypacja. Jak rozmawiać z mieszkańcami?

Dzielimy się nową publikacją Fundacji SocLab na temat partycypacji.

Tym razem zebraliśmy nasze doświadczenia z wdrażania platformy do konsultacji społecznej CitizenLab w Augustowie i Wasilkowie, wzmacniając je dobrymi praktykami tej platformy z innych krajów. Dodatkowo, poprosiliśmy również o teksty osoby związane z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz platformą Decidim w Barcelonie. Chcemy zaprosić Was do dyskusji o tym, jak nowe technologie mogą nam pomóc w budowaniu lokalnej demokracji.

Zapraszamy do lektury!

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla samorządowców, którzy chcą włączać nowe technologie do partycypacji w sposób efektywny i zaplanowany. Znajdziecie w niej Państwo wiele praktycznych informacji i porad na temat tego, jak wdrażać i zarządzać platformami e-partycypacyjnymi, jak skutecznie rozmawiać z mieszkańcami za pomocą takiej platformy i jak wykorzystywać ich pomysły do poprawy jakości życia lokalnego. Jestem przekonana, że książka może być również interesująca dla organizacji społecznych, naukowców i obywateli zainteresowanych tematyką e-partycypacji. Połączenie realnej praktyki wdrożeniowej z refleksją teoretyczną może sprawić, że idea e-partycypacji będzie inspirująca dla wszystkich zainteresowanych współtworzeniem demokratycznej kultury politycznej w Polsce. Potrzebujemy wciąż lepszego i bardziej angażującego mieszkańców demokratycznego współrządzenia ­– również na poziomie samorządu terytorialnego.

(fragment ze wstępu autorstwa Katarzyny Sztop-Rutkowskiej)

Projekt sfinansowano przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Zapraszamy na Festiwal e-partycypacji!

Zapraszamy na nasz Festiwal e-partycypacji!

Nowe technologie są codziennością, również w naszych samorządach. Zarówno urzędy, jak i władza lokalna coraz częściej rozmawia online z mieszkańcami. Chcemy Państwu pokazać jak to robić skutecznie.

Zapraszamy Państwa na Festiwal e-partycypacji 20 czerwca br. (możliwość uczestnictwa online i offline), podczas której przedstawimy ciekawe rozwiązania technologiczne wdrażane w polskich samorządach. Jest to platforma do partycypacji CitizenLab. Według szerokiego grona ekspertów z międzynarodowej organizacji People Powered to jedna z najlepszych platform do komunikacji z mieszkańcami na świecie. Podzielimy się naszym wspólnym doświadczeniem z półtorarocznego projektu realizowanego przez Fundację SocLab, Augustów i Gminę Wasilków. Zaprosiliśmy również gości z zagranicy, z Belgii i z Barcelony, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z e-partycypacji. Zajrzymy również do Gdańska, który zaprezentuje nam swoje rozwiązania online.

Konferencja odbędzie się 20 czerwca (wtorek) 2023 r. na platformie ZOOM i stacjonarnie.

 

Rejestracja na festiwal: https://forms.gle/mK2SgZxhvq3WkzWX8

 

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Rejestracja, kawa & herbata

11.00 – 11.20 Przywitanie i wstęp – dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Monika Pietkiel (SocLab)

11.20 -11.30 Doskonalenie procesów partycypacyjnych . Wnioski z ewaluacji projektu – Magdalena Stefańska

11.30 – 11.35 Wystąpienie przedstawiciela Grantodawcy – Marta Siemieniuk (Dyrektor FRDL w Białymstoku)

11.35 – 12.00 Wystąpienia:

Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa

Filip Chodkiewicz Wiceburmistrz Augustowa

12.00 – 12.30 Debata: jak wdrażać platformę do partycypacji w urzędzie? Prowadzenie – dr Katarzyna Sztop-Rutkowska goście: Jolanta Skowrońska (Urząd Miejski w Wasilkowie) i Michał Kotarski (Urząd Miejski w Augustowie)

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45- 13.15 Sylwia Betlej (Urząd Miejski w Gdańsku). E-partycypacja w Gdańsku (online)

13.15 – 13.45 Aleksandra Zemke, E-partycypacja w Barcelonie (online)

13.45 – 14.15 Vanja Pantić, Globalne doświadczenia CitizenLab (online)

14.15 – 14.30 Dyskusja i podsumowanie spotkania

14.30 – 15.00 Lunch (dla osób uczestniczących w Białymstoku)

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

Miejsce konferencji (stacjonarnie)

Uniwersyteckie Centrum Kultury UWB, ul. K. Ciołkowskiego 1N

Wydarzenie jest częścią projektu „e-DEMOKRACJA. Mieszkańcy mają moc!” realizowanego przez Fundację SocLab w partnerstwie z gminą Augustów i Wasilków. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Więcej o projekcie: SocLab wdraża platformę Citizenlab w Polsce!

Kontakt do organizatorów:

Katarzyna Sztop-Rutkowska: k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl tel. 601155546

Monika Pietkiel: m.pietkiel@soclab.org.pl tel. 516992349

 

 

 

Młodzieżowe Forum o Zdrowiu Psychicznym. Młodzi dla Młodych!

Młodzieżowa Rada Miasta Białystok wspólnie z Fundacją SocLab i z partnerami projektu JoinUs4Health organizuje 13 czerwca Młodzieżowe Forum o Zdrowiu Psychicznym „Młodzi dla Młodych”.

Inicjatorami wydarzenia jest Młodzieżowa Rada, która chciała zaprojektować przestrzeń do rozmowy dla młodych mieszkańców naszego miasta. Niech sami młodzi zabiorą głos w swojej sprawie! To najczęściej dorośli mówią bardzo dużo o kryzysie psychicznym młodego pokolenia. A jak to wygląda z perspektywy młodych?

 • Co jest dla nich największym wyzwaniem?
 • Jak się czują w świecie, który im zbudowaliśmy?
 • Czego się obawiają?
 • Co czują?
 • Jak widzą kryzys zdrowia psychicznego ze swojej perspektywy?
 • Jakiego wsparcia potrzebują?

Forum będzie miejscem dyskutowania i dzielenia się swoim doświadczeniem, pomysłami i perspektywą. My zbierzemy to, zanalizujemy i wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta ułożymy w rekomendacje. Zostaną one przedyskutowane we wrześniu z dorosłymi – władzą lokalną, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi. Naszym celem jest międzypokoleniowe wypracowanie dobrych rozwiązań dla Białegostoku w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Do 9 czerwca czekamy na zgłoszenia z białostockich szkół średnich oraz indywidualne (dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w Białymstoku).

Formularz rejestracyjny dla szkół (maksymalnie 2 osoby + opiekun ze szkoły)

Formularz rejestracyjny dla osób indywidualnych (uczniowie/ uczennice)

Projekt JoinUs4Health jest finansowany przez Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 101006518.

Ogólnopolski Zlot Masz Głos 2023 – wiedza, zaangażowanie i więzi

Na Zlocie akcji Masz Głos, który odbył się w dniach 19-21 maja w Zegrzu pod Warszawą, wzięła udział imponująca liczba blisko 150 uczestników. Wydarzenie obejmowało 38 warsztatów, panele dyskusyjne oraz zajęcia praktyczne. Celem było wzmocnienie kompetencji i więzi niezbędnych do podejmowania działań na poziomie lokalnym.

Ogólnopolski Zlot Masz Głos jest integralną częścią  akcji i odbywa się corocznie, na początku każdej edycji. Miejsce spotkań od dwóch lat to Zegrze pod Warszawą. Na Zlocie gromadzą się uczestnicy, koordynatorzy oraz zaproszeni eksperci i praktycy.

Wiedza

Koordynatorzy regionalni Krzysztof Ślebioda (PZR), Robert Chomicki (Inspiracje), Grzegorz Wójkowski (Bona Fides), Katarzyna Gajda, Małgorzata Łosiewicz (Inspiracje), Agnieszka Maszkowska (SocLab) i Dariusz Figura (Teatrikon) oraz Alicja Zaczek-Żmijewska i Dariusz Kraszewski z Fundacji Batorego poprowadzili dwie tury warsztatów o różnorodnej tematyce m.in. jak angażować młodzież i społeczność lokalną, jak prowadzić spotkania, jak pisać pisma do urzędu, kreatywność, promocja i komunikacja.

Zaangażowanie

W tym roku na Zlocie Masz Głos mieliśmy dodatkową atrakcję – uczestnicy również brali udział w prowadzeniu zajęć. W sobotę odbyły się panele dyskusyjne z laureatami i finalistami nagród Super Samorząd i Super Głos, którzy opowiedzieli o swoich sukcesach. Gośćmi Zlotu byli również przedstawiciele różnych organizacji, takich jak stowarzyszenie Pszczyna – Miasto Zielone, Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna, Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława” oraz Sejmik Młodzieżowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po południu niektórzy uczestnicy zaprezentowali swoje pasje w kącikach pasji. Były to niezwykle oryginalne zainteresowania, takie jak kaligrafia japońska, joga śmiechu, sztuka walki Aikido, makrama czy poszukiwanie dobrych plenerów do fotografowania.

W niedzielę odbyły się praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów-praktyków Masz Głos. Uczestnicy mogli nauczyć się prowadzenia social mediów, tworzenia projektów, ochrony drzew, zapewniania dostępności działań dla wszystkich zainteresowanych oraz organizowania wydarzeń lokalnych związanych z historią lokalną. Dziękujemy szczególnie Robertowi Niedzwieckiemu i Karolowi Suchockiemu z naszej grupy regionalnej za świetne wystąpienia i warsztaty.

Więzi

Trzeba również powiedzieć, że to co podczas Zlotu było równie ważne, to nawiązanie więzi między uczestnikami. Mimo że większość z nich spotkała się po raz pierwszy i nie znała się wcześniej, połączyła ich bliska więź i wspólnie przeżywali niezapomniane chwile. Opisują te dni jako pełne emocji, radości, energii, inspiracji, humoru, motywacji i relaksu. Po prostu ładowanie baterii.

Do zobaczenia na kolejnym zlocie za rok!

Więcej o akcji Masz Głos przeczytasz tutaj: https://soclab.org.pl/projekty/akcja-masz-glos/

Fundusze dla Klimatu. Dyżury doradców w Fundacji Soclab.

Mapa Doradców Klimatycznych

W każdy czwartek (10.00-15.00) w Fundacji Soclab dyżur pełnią ekodoradcy. Można się od nich dowiedzieć jak sfinansować działania na rzecz klimatu.

Potrzebujesz wsparcia w pozyskaniu funduszy albo opracowaniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego lub zawierającego w sobie elementy związane z ochroną środowiska lub klimatu?

 

https://ofop.eu/funduszedlaklimatu/

Skontaktuj się z naszymi doradcami mailem:

Moniką Pietkiel m.pietkiel@soclab.org.pl
Piotrem Znanieckim p.znaniecki@soclab.org.pl

Monika Pietkiel          Piotr Znaniecki

lub telefonicznie w każdy czwartek w godz. 10.00 – 15.00 pod nr. +48 690 844 220.

Odbiorcami bezpłatnych usług doradczych są lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców.

Doradztwo jest prowadzone w ramach projektu „Fundusze dla klimatu – sieć doradców ngo” OFOP.
Więcej na naszym blogu: https://soclab.org.pl/blog/kim-jest-doradca-klimatyczny/

XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

Wraz z ekipą projektu JoinUs4Health jesteśmy w tym roku obecni na XIX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Rozmawiamy z mieszkańcami o nauce obywatelskiej, o ważnych wyzwaniach związanych ze zdrowiem, o dobroczynnym wpływie przyrody i kryzysach psychicznych w młodym pokoleniu.

Nasze wydarzenia:

14.05.2023 Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim

15.05.2023 Kąpiel leśna w Rezerwacie Zwierzynieckim prowadzona przez dr psychiatrii Katarzynę Simonienko z Centrum Terapii Leśnej

17.05.2023 Warsztaty dla młodzieży  „Co się dzieje w mojej głowie? Jak dbać o zdrowie psychiczne?” Warsztat skierowany do młodzieży mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia, podstawowej wiedzy na temat podstawowych warunków dbania o zdrowie psychiczne, utrzymanie dobrego samopoczucia. Warsztat prowadziły psychoterapeutki Katarzyna Maria Żywno oraz Joanna Adamska.

17.05.2023 Debata ”Młody umysł – zdrowie psychiczne młodzieży wyzwaniem naszych czasów”. Goście: Julita Maleszewska – psycholożka, psychoterapeutka, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział Białystok; dr n. med. Agnieszka Kułak-Bejda, doktor nauk medycznych, psychiatra, psychotraumatolog; Jarek Żyliński – psycholog wychowawczy. Moderacja: Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska – socjolożka, wiceprezeska zarządu Fundacji SocLab.

19.05.2023 Warsztat „Czas na las. Zajęcia Forest School” czyli Warsztaty leśne w duchu Forest School są skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat.

Więcej szczegółów na naszym koncie na FB!

Platforma do nauki obywatelskiej: https://platform.joinus4health.eu/

Strona projektu: https://joinus4health.eu/

Zapraszamy!

JoinUs4Health jest finansowane przez Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 101006518.

Znamy już zwycięskie inicjatywy młodzieżowe w ramach Youthstok

Za nami maraton projektów w ramach programu Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych. Zorganizowała go Fundacja SocLab we współpracy z Miastem Bialystok. Na polegał maraton projektów? To całodzienne warsztaty, podczas których grupy młodzieżowe rozwijały zgłoszony wcześniej pomysł na inicjatywę społeczną i pod okiem mentorów opracowały szczegółowy plan realizacji. 

W wydarzeniu, które miało miejsce w Centrum Aktywności Społecznej brało udział sześć zespołów z białostockich szkół średnich. – mówi Agnieszka Maszkowska – prezeska Fundacji SocLab – Trzy zwycięskie zespoły, które najlepiej przygotowały inicjatywy otrzymały po 1500 zł na ich realizację, a także wsparcie szkoleniowe i mentorskie ze strony ekspertów Fundacji podczas wdrażania inicjatywy.

Już w maju i czerwcu młodzież zrealizuje następujące inicjatywy:
• NEOFICI – realizacja serii podcastów dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży mająca na celu destygmatyzację zjawiska depresji.
• EKOLOGICZNA MODA – produkcja serii video poruszającej temat FAST FASHION i sposobów minimalizowania jej negatywnego wpływu na nasze środowisko oraz kieszenie.
• BOjestOK – realizacja wydarzenia/mini festiwalu zachęcającego młodzież do czytania książek i budowania prawdziwych więzi między młodymi ludźmi.

Poza zwycięskimi projektami, mieliśmy też okazję poznać inne projekty takie jak: konferencja o zdrowiu psychicznym, targi pozaszkolnych aktywności dla młodzieży, Żywa Biblioteka dot. dyskryminacji.

Pomysłowość i potrzeby białostockiej młodzieży przeszły nasze najśmielsze wyobrażenia. – mówi Michał Lemański – koordynator programu Youthstok – To wydarzenie utwierdziło też nas w przekonaniu, że tu w Białymstoku mamy fenomenalną i jedyną w swoim rodzaju młodzież i nie możemy sobie pozwolić na to, aby jej nie wspierać w realizacji ich własnych inicjatyw.

Informacje o programie: www.youthstok.org

 

Granty na działania młodzieżowe! Rusza Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja SocLab rozpoczyna rekrutację do programu „Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych”. To nowa  propozycja dla młodych białostoczan i białostoczanek, którzy chcieliby zrealizować dowolne społeczne działanie/inicjatywę w swojej okolicy lub na rzecz wybranej grupy.

 

Jeśli jesteś osobą w wieku 13 – 24 lata, która chciałaby zrealizować działanie społeczne na dowolny temat, zbierz zespół  składający się od 3 do 5 osób, prześlij zgłoszenie i dołącz do naszego Programu – zachęca Michał Lemański z Fundacji SocLab – Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.youthstok.org. Maraton projektów planujemy już 1 kwietnia.

Na czym polega udział w programie?

Uczestnictwo w programie Youthstok to szansa na rozwinięcie pomysłu grup na inicjatywę społeczną podczas maratonu projektów pod okiem mentorów i otrzymanie środków finansowych na jej realizację do wysokości 1500 zł.

Bardzo się cieszymy, że wspólnie z miastem Białystok mogliśmy uruchomić w Białymstoku program grantów młodzieżowych – mówi Agnieszka Maszkowska – prezeska Fundacji SocLab – dzięki uczestnictwu w programie młodzież bierze odpowiedzialność za swoje działania od pomysłu do realizacji. Dzięki temu może nabywać cenne kompetencje społeczne i umiejętności oraz mieć poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość. Trzy zwycięskie zespoły, których inicjatywy zostaną najlepiej ocenione podczas maratonu projektów otrzymają po 1500 zł na jej realizację, a także wsparcie szkoleniowe i mentorskie podczas wdrażania inicjatywy.

Formularz zgłoszeniowy można przesyłać do 27 marca.

Link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNfI1wCIWT_sh15EcQtzEQzp8TkzYNpJ5nZmOcLiVHdjsVzw/viewform

Działaj lokalnie – weź udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.Fundacja SocLab koordynuje akcję w woj. podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

 

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora/koordynatorki,
 • pomocy prawnej,
 • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
 • możliwość otrzymania  mikrograntu na działania (600 zł),
 • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
 • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Czekamy na zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Hackathon dla Zdrowia!

Fundacja SocLab zaprasza szkoły średnie do pierwszego w historii Białegostoku konkursu Hackathon dla Zdrowia!

 

Zapraszamy zespoły ze szkół średnich z całego województwa podlaskiego do zaprojektowania kampanii społecznych na temat zdrowia. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku przygotujemy dane i pomożemy w wymyśleniu dobrej kampanii. Zwycięski pomysł zostanie zrealizowany!

Jak wziąć udział?

1️⃣ Zbierz zespół 3-5 osobowy i znajdź nauczyciela/opiekuna
2️⃣ Prześlij nam poniższe zgłoszenie (najpóźniej do 19 lutego)
https://tinyurl.com/5aem9hwf
3️⃣ Oczekuj na maila, w którym potwierdzimy czy twój zespół zakwalifikował się do Hackathonu
4️⃣ Dołącz do nas 10 marca, rozwiń swój pomysł i zdobądź atrakcyjne nagrody. Udział w hackathonie jest bezpłatny!Nie zwlekaj. Rekrutacja trwa do 19 lutego, a ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji znajdziesz na https://tinyurl.com/4n6su9z6 lub pod hackathon@kopia.soclab.org.pl

Miejsce wydarzenia: Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 13, Białystok

Więcej szczegółów: https://hackathondlazdrowia.pl/

📣 Hackathon organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu JoinUs4Health. Organizatorzy konkursu:
Fundacja SocLab
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku

Ogłoszenie o pracę

Fundacja SocLab poszukuje osoby na stanowisko ewaluatora/ki projektu.

 

Jeśli interesuje Cię aktywność obywatelska i nowe technologie w działaniach partycypacyjnych, zapraszamy do współpracy!

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • opracowanie koncepcji ewaluacji w projekcie „E-demokracja. Mieszkańcy mają moc!”
 • przygotowanie narzędzi badawczych
 • przeprowadzenie badań ewaluacyjnych
 • opracowanie raportów ewaluacyjnych
 • uczestnictwo w wybranych spotkaniach projektowych

 

Szukamy osoby, która:

posiada doświadczenie w procesach ewaluacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów partycypacji obywatelskiej

 

Co oferujemy?

– umowę zlecenie od grudnia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. (7 miesięcy)

– wynagrodzenie 5040 zł brutto za 84 godziny pracy

– elastyczny czas pracy

– pracę zdalną

 

Jak się zgłosić?

CV z  opisem doświadczenia w procesach ewaluacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: soclab@kopia.soclab.org.plw terminie do 20 listopada 2022 r.

Kandydaci/ kandydatki spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Prosimy w CV o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zdrowa Burza Mózgów – zapraszamy!

Zaproszenie na warsztaty „Zdrowa Burza Mózgów” 12.10.2022, g. 17.00-20.00, Aula Magna w Pałacu Branickich

 

Możliwość dofinansowania działań prozdrowotnych organizacji do 1000 zł!

Jeśli Wasza organizacja albo grupa nieformalna zajmuje się

– kwestiami zdrowia,
– profilaktyki zdrowotnej,
– wsparciem dla chorych lub osób z niepełnosprawnością,
– problemami społecznymi związanymi ze zdrowiem np. smogiem, wpływem hałasu itp.
mamy dla Was propozycję!

Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w ramach międzynarodowego projektu JoinUs4Health łączymy aktywnych mieszkańców Podlasia oraz naukowców z całej Europy w ramach wspólnych projektów nauki obywatelskiej.

Co to znaczy?
– jeśli macie potrzebę wynikającą z Waszych działań,
– jeśli chcecie znaleźć argumenty naukowe, by wspierać rozwiązywanie – problemów w waszych społecznościach,
– jeśli chcecie rozpocząć ciekawe inicjatywy prozdrowotne, kampanie społeczne i potrzebujecie solidnej wiedzy z zakresu nauk medycznych,
– jeśli interesują Was problemy zdrowia i profilaktyki zdrowotnej i szukacie ciekawych pomysłów
to zapraszamy Was do współpracy!

 

Na warsztacie „Zdrowa Burza Mózgów” pomożemy Wam znaleźć ciekawe rozwiązania, damy Wam do dyspozycji międzynarodową platformę JoinUs4Health i wesprzemy Was w promowaniu Waszych pomysłów! Wybrane projekty możemy też wesprzeć finansowo do 1000 zł.

Wydarzenie będzie prowadzić Marcin Nawrocki – brainstormer, ekspert Design Thinking, moderator procesów kreatywnych. Od kilku lat zaangażowany w rozwój kompetencji kreatywnych młodzieży i osób dorosłych. Wieloletnie doświadczenie pracy z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej wykorzystuje przy projektowaniu procesów kreatywnych w firmach, instytucjach i organizacjach non-profit. Wierzy w efektywność dobrze moderowanych burz mózgów.

Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Wystarczy wysłać mejla do 10.10. 2022 na adres soclab@kopia.soclab.org.pl z krótkim opisem tematu jakim byście chcieli się zająć. Informacja o przyjęciu na warsztat dostaniecie 11.10 do godziny 11.00

Warsztaty odbędą się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, w Pałacu Branickich, sala Aula Magna.

Szczegóły spotkania: https://www.facebook.com/events/484507026718410

Projekt JoinUs4Health jest finansowany z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji “Horyzont 2020” na podstawie umowy o grant nr 101006518.

https://joinus4health.eu/