Skip to content

Badania Marketingowe

Prowadzimy projekty badawcze zaadresowane do przedsiębiorców zainteresownych poprawą swojej działalności, rozpoznaniem potrzeb konsumentów, klientów i interesariuszy, poszerzeniem oferty oraz wprowadzeniem na rynek nowych dóbr i usług.

W szczególności proponujemy realizację:
– badań ankietowych,
– zogniskowanych wywiadów grupowych,
– indywidualnych wywiadów pogłębionych,
– wywiadów telefonicznych,
– badań tajemniczy klient (mystery shopper),
– badań satysfakcji klientów i pracowników,
– ewaluacji strategii marketingowych.

Udostępnij