Skip to content

Badania Polityczne

Sporządzamy opisy i ekspertyzy z zakresu zjawisk politycznych w oparciu o wiedzę z zakresu politologii, socjologii i psychologii. Ujęcie zjawisk i procesów politycznych z różnych perspektyw tych dziedzin umożliwia nam pogłębione zrozumienie mechanizmów funkcjonowania lokalnych społeczności, obecnych w nich wartości i interesów oraz konfliktów i dróg do ich rozwiązania.

Prowadzimy badania umożliwiające realizację skutecznego marketingu politycznego, rozpoznanie lokalnego systemu politycznego oraz postaw i zachowań wyborczych.

W szczególności są to badania:
– wizerunku polityków i ugrupowań,
– preferencji wyborczych,
– przedwyborcze,
– analizy na potrzeby kampanii wyborczych,
– monitoring mediów.

Udostępnij