Skip to content

Badania potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego

1 sierpnia 2012 roku przy współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku rozpoczął badania diagnostyczne mające na celu dostarczenie pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. podlaskiego.

Równorzędnym celem projektu jest ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, i ocena ich działalności artystycznej. Rezultatem będzie wiedza umożliwiająca kształtowanie i poprawę polityki artystyczno-marketingowej tych placówek.

Całościowo projekt stanowić będzie diagnozę społeczną mierzącą kapitał kulturowy regionu na podstawie korzystania przez mieszkańców woj. podlaskiego z instytucji kulturalnych. Ponadto wskaże główne bariery hamujące wzrost uczestnictwa w kulturze wysokiej w oparciu o aktualną i praktyczną wiedzę.

Szczegółowe wyniki badań zostaną zaprezentowane w formie raportu. Na ich podstawie zostanie też opracowana wersja raportu służąca rozpowszechnianiu, zawierająca informacje przydatne innym instytucjom kultury oraz podmiotom.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udostępnij