Skip to content

Badania Społeczne

Oferujemy realizację zróżnicowanych badań mających na celu rozpoznanie postaw, opinii, wartości i trendów społecznych. Prowadzimy badania zarówno dotyczące problemów społecznych, społeczności lokalnych, konsultacji społecznych, ewaluacji projektów, programów i polityk, jak również mające na celu rozpoznanie lokalnych potencjałów rozwojowych.

Prowadzimy badania opinii publicznej oparte na różnorodnych metodach i technikach badawczych dopasowanych do podjętej problematyki. Łączymy metody ilościowe i jakościowe, co pozwala na pogłębienie analizowanych zagadnień.

Na potrzeby każdych badan przygotowujemy koncepcję badawczą i narzędzia, gromadzimy dane, prowadzimy ich analizę i interpretację oraz opracowujemy raport w ustalonej z klientem formie.

Udostępnij