Skip to content

Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie – zaproszenie

26 czerwca o godzinie 18.00 w kawiarni „Fama” Białostockiego Ośrodka Kultury odbędzie się pierwsze Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie.

Tematem spotkania będzie „Tikkun Olam – Naprawa Świata”. Wokół tematu postawy wobec niesprawiedliwości i cierpienia we współczesnym świecie będą rozmawiać zarówno przedstawiciele judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Inicjatorem „Spotkań” jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów (http://www.prchiz.pl/).

W ramach spotkania wystąpią:
· Rabin Joel Chaim Nowicki – chasydzki rabin związany z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, absolwent Akademii Medycznej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jesziw Dwar Jeruszalaim w Jerozolimie i Hamiwtar w Efracie.
· O. Marek Nowak OP: Dominikanin, dr hab. filozofii, pracuje na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Razem z Stanisławem Krajewskim prowadzi seminarium na UW na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Za swój wkład w dialog polsko-żydowski zostałem uhonorowany w 1998 roku nagrodą Fundacji Polcul.

Moderatorem spotkania będzie Bogdan Białek: psycholog, dziennikarz, wydawca. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, członek zarządu internetowej Jesziwy Pardes-Akademii Judaizmu, Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, Członek Honorowy Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie oraz członek Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. Redaktor naczelny czasopisma „Charaktery”.

Spotkaniu będzie towarzyszył występ Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza (http://www.onisimowicza.pl/).

Odbędzie się również projekcja filmu „Miszka” w reż Dariusza Szady Borzyszkowskiego. Jest to historia Miszki Zylbersztajma, który jako dziecko uciekł z białostockiego getta i przeżył Zagładę.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

Udostępnij