Skip to content

Ekologia miejska

Termin „ekologia miejska” brzmieć może jak oksymoron, ale nic bardziej błędnego. Klasyczna naukowa ekologia to nauka badająca oddziaływania między żywymi i nieożywionymi elementami środowiska naturalnego, chociaż potocznie „ekologią” nazywamy po prostu ochronę środowiska czy „przyjazne dla środowiska zachowania”, i z tym ostatnim terminem może być większy problem. Trudno jest określić jednoznacznie co to znaczy działanie lub przedmiot „przyjazny dla środowiska”, gdyż każda działalność ludzka (a także zwierzęca) i produkcja każdego dobra, odbywa się kosztem zasobów naturalnych, ożywionych i nieożywionych. Mało które działanie ma pozytywny wpływ na ekosystem (zespół zależnych od siebie organizmów i środowiska ich bytowania), no chyba  że mówimy o zwieńczonej sukcesem biernej lub czynnej ochronie przyrody. Jednak w naszym codziennym życiu praktycznie nigdy nie podejmujemy takich działań, tym bardziej w mieście, chociaż są wyjątki.

Czym więc jest ekologia miejska?

Definicji jest wiele, ale chyba najbliższa nam mówi, posługując się również uproszczeniami: Ekologia miejska bada relacje żywych organizmów ze sobą i ich otoczeniem w kontekście środowiska miejskiego, czyli zdominowanego przez budynki mieszkalne i gospodarcze, o dużej gęstości, powierzchnie utwardzone i inne czynniki związane z miastem, które tworzą krajobraz niepodobny do naturalnego. Celem ekologii miejskiej jest osiągnięcie równowagi pomiędzy kulturą ludzką, a środowiskiem naturalnym.

Ekologia miejska – zakres tematów

Tematów do podjęcia w mieście jest bardzo duże, niektóre z nich to:

 1. środowisko miejskie jako biosfera antropogeniczna,
 2. bioróżnorodność w mieście,
 3. rewitalizacja, renaturalizacja, rekultywacja, oczyszczanie,
 4. zmiany ukształtowania i użytkowania gruntu i wód,
 5. rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych (flora i fauna),
 6. modyfikacje klimatu: wyspy ciepła, efekt oazy,
 7. zanieczyszczenie powietrza (smog),
 8. gospodarka odpadami,
 9. zerowaste – dobre praktyki w mieście,
 10. gospodarka zrównoważona: energia, woda, surowce/źródła odnawialne i nieodnawialne,
 11. gospodarowanie wodą w mieście (zbiorniki retencyjne, wykorzystanie deszczówki, renaturalizacja rzek, bulwary, itd),
 12. kształtowanie przestrzeni miejskiej w kontekście ekstremalnych zjawisk pogodowych,
 13. komunikacja, ścieżki rowerowe, transport publiczny,
 14. zielone wyspy miejskie,
 15. korytarze ekologiczne,
 16.  powierzchnie chłonne, biologicznie czynne (zielone dachy, parkingi  i ciągi komunikacyjne chłonne),
 17. planistyka w mieście,
 18. rozwiązania w domu,
 19. rozwiązania w przydomowym ogródku,
 20. usługi ekosystemowe,
 21. zieleń w mieście (pielęgnacja, nasadzenia, standardy pielęgnacji i ochrony drzew przy inwestycjach, inwentaryzacja drzew, kwietne łąki, tereny bylinowe, kąpiele leśne, etc),
 22. budownictwo naturalne,
 23. ogrody społeczne,
 24. proklimatyczne technologie (beton konopny, itd),
 25. narady klimatyczne w szkołach (np. na podstawie materiałów Global Assembly) – mini panele obywatelskie, uzgodnione w deliberacji działania proklimatyczne wdrożone w szkołach.

Jak wdrażać miejską ekologię?

Ekologia miejska jest również skrótem myślowym, gdyż pod tym pojęciem możemy zawrzeć wiele czynności zmierzających do „proekologicznego” życia ludzi w mieście.
Mogą to być:

 1. aktywności skierowane do władz,
 2. działania mieszkańców na swoich posiadłościach (mieszkanie w bloku, dom, ogródek, garaż, firma, itp.),
 3. działania władz i mieszkańców skierowane do otoczenia i przestrzeni wspólnej,
 4. samokształcenie i edukacja władz i społeczności,
 5. działania partycypacyjne zmierzające do zmiany i poprawy istniejącej sytuacji.

Miejska ekologia made in Białystok

Białystok w tej materii też ma się czym pochwalić, chociażby łąki kwietne i pozostawione same sobie, nie koszone pasy dzikiej zieleni, czy udana renaturalizacja odcinka rzeki Białej między ul. Miłosza a Ciołkowskiego, są dobrymi przykładami „że można”. Niemniej jednak jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Postrzeganie zieleni i „ekologii” w mieście jest nadal obarczone wieloma stereotypami i spotyka się z niezrozumieniem, na zasadzie „miejsce drzew jest w lesie” lub dobrych rad w stylu „chcesz mieć zielono – wyprowadź się na wieś”.

Przełamywaniem utartego toku myślenia i propozycją konkretnych rozwiązań jak kształtować miasto bardziej przyjazne ludziom i przyrodzie, zajmować się będzie Europejska Akademia Ekologii Miejskiej (EURECA – European Urban Ecology Akademy), przygotowywana przez Fundację SocLab w ramach projektu Erasmus+ z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Czech.

Autor tekstu i zdjęć: Piotr Znaniecki

tablica z opisem łąki kwietnej

łąka kwietna
widok zrenaturalizowanej rzeki w Białymstoku
Zrenaturalizowana rzeka Biała w Białymstoku

 

Udostępnij