Skip to content

Blog

Ekologia miejska

Termin „ekologia miejska” brzmieć może jak oksymoron, ale nic bardziej błędnego. Klasyczna naukowa ekologia to nauka badająca oddziaływania między żywymi i nieożywionymi elementami środowiska naturalnego,