Skip to content

Budżet obywatelski z mieszkańcami Białegostoku – Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej

Czy budżet obywatelski jest szansą dla mieszkańców z terenów, gdzie kumulują się problemy społeczne? Jak najbardziej!  W okresie od czerwca do listopada 2015 r. Fundacja SocLab przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i wolontariuszami pracowała z grupą mieszkańców osiedla Starosielce nad określeniem ich potrzeb i problemów, edukowała w zakresie możliwości jakie niesie budżet obywatelski, by w rezultacie dopomóc w stworzeniu, złożeniu i promocji projektu do III edycji białostockiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas warsztatów i spacerów badawczych powstał pomysł stworzenia w okolicy ulic Barszczańskiej i Klepackiej klubu osiedlowego – miejsca aktywności mieszkańców w każdym wieku, a także instalacji monitoringu poprawiającego stan bezpieczeństwa na osiedlu. Praca i zaangażowanie wielu mieszkańców przyniosło oczekiwany efekt – projekt został wybrany przez mieszkańców Białegostoku w głosowaniu powszechnym do realizacji w 2016 roku.

Udostępnij