Skip to content

Budżet partycypacyjny – warsztaty dla uczniów szkół średnich w Białymstoku

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach na temat budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego), które od października 2014 r. do marca 2015 r. odbywać się będą w Białymstoku w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” realizowanego przez Fundację SocLab w Białymstoku.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów szkół średnich z terenu miasta Białegostoku z ideą i zasadami budżetu partycypacyjnego oraz z zasadami funkcjonowania budżetu miasta. Ma to służyć zwiększeniu zainteresowania młodych ludzi udziałem w życiu publicznym oraz zachęcić do aktywnego włączenia się w proces budżetu partycypacyjnego, który od dwóch lat jest wdrażany w Białymstoku. Od bieżącego roku w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego uczestniczyć może również młodzież od 16 roku życia.

W ramach projektu w każdej z 4 szkół, które zostaną wybrane do udziału w projekcie, przeprowadzimy cykl warsztatów składający się z 3 spotkań (każde spotkanie po 2 godziny lekcyjne) dla jednej grupy uczniów (min. 20 osób).

W programie szkolenia znajdują się następujące zagadnienia: geneza budżetu partycypacyjnego – idea i jego główne założenia, budżet partycypacyjny w Białymstoku – możliwości dla mieszkańców, jaki wpływ na budżet miasta mają obywatele?, jak przygotować dobrą diagnozę potrzeb?, praktyczny warsztat tworzenia wniosków do budżetu partycypacyjnego.

Szkolenia będą prowadzone w szkołach przez trenerów i ekspertów posiadających niezbędną wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego oraz umiejętności pracy z młodzieżą, z wykorzystaniem ciekawych, aktywizujących metod, np. gier planszowych. Uczniowie otrzymają materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, ekotorba).

Zgłoszenie do udziału należy wysłać mailem na adres: a.maszkowska@soclab.org.pl do dnia 3.10.2014 r.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenia są bezpłatne.

W razie pytań, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Maszkowską (tel. 731205213, email: a.maszkowska@soclab.org.pl)

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

 

Udostępnij