Raport o edukacji kulturowej w województwie podlaskim

ppk

Do tej pory w województwie podlaskim nie było takiego raportu. Edukacja kulturowa, choć bardzo widoczna w naszym regionie poprzez np. działania związane ze zróżnicowaniem kulturowym województwa, nie doczekała się do tej pory kompleksowej analizy. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować te badania również dlatego, że jesteśmy przekonani również, że kultura to nie tylko wydarzenia kulturalne w regionie, ale również edukacja, zachęcanie do twórczego, świadomego wejścia w kulturę własnej grupy i innych grup, które są niekiedy tuż obok. Edukacja kulturowa może prowadzić do zmiany postaw, do budowania pozytywnych relacji z innymi, jest elementem zmiany społecznej i ważnym budulcem wspólnot lokalnych.

Od kwietnia do  września 2016 roku zespół Fundacji Soclab na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zrealizował szeroko zakrojone badania społeczne na temat stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Był to jeden z elementów projektu Podlaski Pomost Kultury, który jest częścią programu Bardzo Młoda Kultura zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach badań przeprowadziliśmy analizę danych zastanych (dane GUS, MKiDN i in.), dokumentów strategicznych i programowych z poziomu województwa i gmin, stron internetowych instytucji i organizacji zaangażowanych w działania związane z edukacją kulturową. Duża część badań to badania jakościowe: 14 wywiadów grupowych (FGI), 33 indywidualnych pogłębionych wywiadów z animatorami/ animatorkami kultury, nauczycielami/ nauczycielkami i osobami zajmującymi się kulturą w urzędach. Do tego przeprowadzona została ankieta internetowa skierowana do szkół, organizacji pozarządowych i instytucji kultury (otrzymano 410 pełnych odpowiedzi).

Bardzo dziękujemy wszystkim respondentom/ respondentkom, instytucjom zaangażowanym w proces badawczy i wspierających nas w dotarciu do badanych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Raport. Wersja krótka.

Raport. Wersja pełna.

 

 

Innowacyjny Mikser w Białymstoku

stocznia     fundacja soclab

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja „SocLab” serdecznie zapraszają do udziału w Innowacyjnym Mikserze – spotkaniu poświęconym innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, które odbędzie się we wtorek 8 listopada (wtorek) 2016 roku w Białymstoku.

W trakcie spotkania:

 • przybliżymy temat innowacji społecznych i porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
 • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
 • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
 • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie mini-sesji projektowej.

Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w Mikserze zapraszamy osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z tym tematem (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.) oraz osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy „od organizatorów” do uczestników, ale także (może przede wszystkim) – wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się we wtorek 8 listopada 2016 w godzinach 10.00-16.00 w Parku Naukowo-Technologicznym ul. Żurawia 71, sala: Transferowania (parter)

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza do dnia 7 listopada włącznie.

Program warsztatów [do pobrania]

Więcej informacji na temat spotkania udziela Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji „SocLab”, tel. 601 155 546 lub soclab@soclab.org.pl

***
„Innowacyjny Mixer” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa do 13 listopada 2016 r. w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Partnerem spotkania jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

BPNT_Logo_pl.jpg.jpg

Gramy o budżet – podsumowanie gry

GRAMY O BUDŻET – białostocka rozgrywka gry symulacyjnej odbyła się 10 października br. na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Zgromadziła kilkadziesiąt osób, które przy czterech stolikach dyskutowały nad wyborem projektów ogólnomiejskich zgłoszonych w tegorocznym Budżecie Obywatelskim w Białymstoku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, partnerom i sponsorom!

Tu do pobrania raport koncowy z gry

gramy_o_budzet-13

papier_stopka

Mikser pomysłów na hackathon społeczny

Jeszcze w tym roku w Białymstoku odbędzie się pierwszy hackathon społeczny.
Co to jest hackathon? To wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem[1]. Możecie też obejrzeć krótki film na ten temat zaprzyjaźnionej organizacji Koduj dla Polski.
Słowo społeczny jest bardzo ważne, bo chcemy pracować nad aplikacjami i rozwiązaniami informatycznymi, które odpowiadają na konkretne potrzeby społeczne.
Zanim ruszymy z hackathonem Fundacja Soclab oraz Grupa WHY organizuje warsztaty pod nazwą “Mikser pomysłów na hackathon społeczny”.
Program warsztatów program-mikser-hackathon
Zgłoszenie na warsztaty: http://bit.ly/2eE15cI (przyjmujemy do 27 października)
Czas: 29 października (sobota)
Miejsce: Hacklag, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 200 godz. 10.00-14.00

Uczestnicy: społecznicy & społeczniczki, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i oczywiście programiści & programistki oraz wszyscy którzy chcą brać udział w hackathonie

Partnerzy

techklub-logo
 koduj_dla_polski
    hacklag2

Warsztaty w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

14787040_10209593970237735_706541557_o

Fundacja SocLab oraz Biblioteka UwB zapraszają na warsztat „Autopromocja – praktyczne zwiększanie widoczności prac naukowych w Internecie”.

Prowadzący:

Andrzej Klimczuk socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Termin i miejsce:  25 października (wtorek) w godzinach 16.30 – 19.30
w HACLAGu przy ul. Sienkiewicza 1/1 lokal 200

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja) na adres mailowy: soclab@soclab.org.pl

Liczba osób ograniczona. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą własny sprzęt (laptop, tablet)

Program:
Podstawowym celem spotkania będzie prezentacja praktycznych narzędzi służących do samodzielnej promocji prac naukowych w sieci Internet. Podczas warsztatu przybliżone zostaną ogólne zasady upowszechniania rezultatów prac badawczych. Uwaga zostanie w szczególności zwrócona na otwarte i bezpłatne rozwiązania służące podwyższaniu cytowalności publikacji. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zachęceni do skorzystania z wybranych baz danych i naukowych serwisów społecznościowych. Co istotne podkreślone zostaną praktyczne uwagi dotyczące zarówno mocnych, jak i słabych stron poszczególnych narzędzi. Warsztat jest skierowany do pracowników naukowych i doktorantów.

 1. Prezentacja doświadczeń z promocji książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok” i „Economic Foundations for Creative Ageing Policy”.
 2. Omówienie indeksu Hirscha oraz jego powiązań z bazami naukowymi, w szczególności z wyszukiwarką Google Scholar i identyfikacją DOI. Wskazane zostaną przy tym ograniczenia I zalety dwóch popularnych systemów: academia.edu i researchgate.net.
 3. Przybliżenie typologii technik autopromocji naukowej. Typologia obejmuje wykorzystanie m.in. prasy, mediów społecznościowych, recenzji naukowych, wydarzeń, dystrybucji linków, ulotek oraz internetowych grup dyskusyjnych/mailingowych. Uczestnicy zapoznają się tu także ze „ścieżką” działań na rzecz promocji publikacji i zasadami doboru otwartych repozytoriów naukowych. Omówione zostaną przykłady samodzielnego umieszczania publikacji w repozytoriach naukowych (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ oraz http://depot.ceon.pl/).
 4. Wykorzystanie serwisów takich jak LinkedIn, Twitter, www.citeulike.org, http://h-net.org i https://about.me. Przybliżone zostanie zagadnienie potwierdzania autorstwa publikacji już dostępnych online (https://scholar.google.com, https://authors.repec.org, https://authorclaim.org,www.researcherid.com, http://academic.research.microsoft.com, http://orcid.org). Wskazane zostaną także narzędzia do dalszej promocji już dostępnych publikacji powiązanych z ORCID (m.in. https://growkudos.com/, http://loop.frontiersin.org/, https://www.mysciencework.com/).

Warsztaty odbędą się dzięki dofinansowaniu Koalicji Otwartej Edukacji

 

Tydzień Otwartej Nauki w Białymstoku

grafika-z-uwb

Fundacja SocLab i Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na Tydzień Otwartej Nauki w Białymstoku!

Open Access Week 2016 (w Polsce tłumaczony jako Tydzień Otwartej Nauki) to głośne mówienie o idei otwartej nauki i zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty.
Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować również wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami. Szczegóły –>> http://bg.uwb.edu.pl/DebataOA2016/?pid=main lub
https://www.facebook.com/events/1694660174194888/

Koordynator w Polsce: Koalicja Otwartej Edukacji (KOED)

koedlogo

Patronat honorowy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

w_uwb_kolor

GRAMY O BUDŻET – weź udział w grze i… wygraj miasto! Wydłużamy rekrutację do niedzieli.

papier_head

Fundacja SocLab i Urząd Miejski w Białymstoku zapraszają do udziału w nowatorskiej, interaktywnej grze symulacyjnej GRAMY O BUDŻET zachęcającej do aktywności mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Białegostoku.

Gra pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z projektami ogólnomiejskimi będącymi na liście do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017,
 • wyrazić swoje zdanie na ich temat podczas dyskusji o projektach,
 • zapoznać się z argumentami i potrzebami mieszkańców.

GRAMY O BUDŻET to przestrzeń rozmowy i współdecydowania, gdzie najważniejsza jest DYSKUSJA NA ARGUMENTY w emocjonującej atmosferze dobrej zabawy.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w wydarzeniu są zaproszeni mieszkańcy miasta, liderzy lokalni, autorzy projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego  – osoby w każdym wieku, począwszy od gimnazjalistów, na seniorach kończąc.

Dzięki sponsorom wśród uczestników spotkania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, m.in. bilety do kina i teatru oraz książki.

Kiedy i gdzie odbędzie się gra?

Gra  odbędzie się w Białymstoku TYLKO JEDEN RAZ – 10 października 2016 r.  (poniedziałek) w Uniwersyteckim Centrum Kultury na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1 w godzinach od 17.00 do 19.30.

Udział w GRZE jest bezpłatny. Ilość miejsc limitowana.

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 października 2016 roku poprzez formularz rekrutacyjny.

Skąd pomysł?

GRAMY O BUDŻET to dostosowana do realiów białostockiego Budżetu Obywatelskiego wersja Gry o Budżet – innowacyjnego narzędzia edukacji, konsultacji i aktywizacji obywatelskiej. Gra symulacyjna powstała zainspirowana amerykańską Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Amerykański pierwowzór od 2011 r. pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w dyskusji na temat budżetu miasta. Jej polska wersja została zaadaptowana do krajowych realiów, a jej celem jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za miejskie finanse.

Gra o Budżet to poważna gra symulacyjna, która jest stosowana jako:

 • element promocji budżetu obywatelskiego,
 • innowacyjne narzędzie konsultacji społecznych,
 • narzędzie wspomagania partycypacji,
 • element opracowania strategii rozwoju,
 • angażująca forma edukacji obywatelskiej.

Więcej: https://obywatelskiegry.pl/platforma-gier/gra-o-budzet/

W podobną grę grali już mieszkańcy Lublina i Wrocławia. Film z gry można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=SutvZiS1wPU

Gorąco zapraszamy!

Kontakt do organizatora:

Fundacja SocLab, email: soclab@soclab.org.pl, tel. 731 205 213

 

papier_stopka

Wolontariat w Fundacji – wolisz grę czy badanie?

hands-people-woman-working-medium

Fundacja SocLab poszukuje wolontariuszy chętnych do działania!

Co jest do zrobienia?

Działanie 1: wsparcie w realizacji gry symulacyjnej „Gramy o budżet” dotyczącej Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku

Zakres obowiązków /do wyboru w zależności od posiadanych predyspozycji/:

 • Wsparcie w przygotowaniu i logistyce gry (przygotowywanie materiałów, miejsca gry)
 • Wsparcie w promocji i rekrutacji uczestników (opracowanie materiałów informacyjnych, rozsyłanie materiałów)
 • Dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzenia

Mile widziana umiejętność fotografowania, filmowania i montażu wideo.

Wymagania: komunikatywność, dyspozycyjność w okresie od 26.09.2016

Wymiar godzinowy minimum: 15 godzin w tygodniu

Termin: 26 września – 31 października 2016

 

Działanie 2: wsparcie w realizacji projektów badawczych

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie bazy danych z ankiet
 • Współpraca w zakresie prowadzenia badań

Wymagania: znajomość narzędzi dysku Google i programy MS Excel

Wymiar godzinowy minimum: 20

Termin: wrzesień –październik 2016

Co zapewniamy?

– zdobycie doświadczenia w pracy przy różnych projektach, w gronie zaangażowanych i doświadczonych osób,

– możliwość poznania od wewnątrz pracy w organizacji pozarządowej,

– możliwość rozwoju umiejętności cenionych na rynku pracy;

– w miarę potrzeb i chęci – szkolenia,

– elastyczne godziny pracy,

– zaświadczenie,

– w przypadku bardzo dobrej współpracy możliwość uzyskania rekomendacji.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania TUTAJ: https://goo.gl/forms/MHjlciqF4WG70mk53

Dodatkowo prosimy o przesłanie mailem CV na adres: soclab@soclab.org.pl. Prosimy o dopisanie w CV następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).

CZEKAMY NA CIEBIE!

Regionalna Sieć Praktyków Partycypacji

Podczas Forum Praktyków Konsultacji  dnia 4 marca br. Fundacja SocLab zainicjowała Regionalną Sieć Praktyków Partycypacji zrzeszającą przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych zainteresowanych upowszechnianiem partycypacji obywatelskiej w społecznościach lokalnych, posiadających doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych. Sieć ma charakter regionalny, ale jest otwarta na osoby i instytucje z obszaru północno-wschodniej Polski. Deklarację uczestnictwa podpisało 13 osób.

Główne założenia

 • Sieć pełni rolę edukacyjną i informacyjną, służy do wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami w zakresie narzędzi partycypacji takich jak m.in. konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, fundusz sołecki, referendum.
 • Sieć wpływa na stosowanie standardów konsultacji  w samorządach – edukuje, upowszechnia, pokazuje dobre przykłady, wyraża opinie i stanowiska.
 • Sieć inicjuje i prowadzi dyskusję o stanie obywatelskiej aktywności w regionie.

W jaki sposób pracuje Sieć?

Sieć spotyka się min. 2 razy w roku, dyskutuje o stanie partycypacji w regionie i kraju. Członkowie Sieci uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach praktyków partycypacji / w tym roku w Forum Praktyków Partycypacji organizowanym w dniach 2-3 czerwca w Warszawie przez Pracownię STOCZNIA.

Dlaczego warto przyłączyć się do Sieci?

Sieć to:

 • Kontakt z praktykami – osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych
 • Dostęp do aktualnych informacji o ważnych i ciekawych zagadnieniach z zakresu partycypacji w kraju i w regionie – newsletter min. 6 razy w roku
 • Możliwość korzystania z portalu do konsultacji społecznych online prowadzonego przez Fundację
 • Możliwość prezentowania własnych doświadczeń poprzez Mapę Partycypacji na stronie www.konsultacje.soclab.org.pl
 • Możliwość doradztwa ze strony Fundacji SocLab przy planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji konsultacji społecznych
 • Możliwość realizacji wspólnych działań, projektów, wydarzeń etc.

Kierunki rozwoju sieci

 • Konkurs na najbardziej partycypacyjny samorząd
 • Wspólne spotkania/fora/konferencje o wymiarze ogólnopolskim – szukanie nowych rozwiązań (np. korzystanie z praktyk zagranicznych)
 • Cykliczne organizowanie Technologicznych Laboratoriów Partycypacji – spotkań, których celem będzie powiązanie tematu pratycypacji z nowymi technologiami. Chcielibyśmy, by efektem laboratoriów były: zwiększenie efektywności działań partycypacyjnych poprzez wzrost wiedzy i umiejętności korzystania z nowych technologii wspomagających te działania. Dodatkowym efektem mogłyby być wypracowane nowe rozwiązania technologiczne (np. aplikacje), które byłyby przydatne i stanowiłyby źródło innowacji w tym zakresie.
 • Udział w opiniowaniu/zgłaszanie nowych propozycji rozwiązań prawnych i legislacyjnych
 • Inne działania zaproponowane przez członków Sieci

Wszystkich praktyków partycypacji, zapraszamy do przyłączenia się do nas.Pobierz deklarację i prześlij na adres: Fundacja SocLab, ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok

Pobierz prezentację przedstawiająca ideę i założenia Sieci