Misją naszej Fundacji jest zwiększenie zaangażowania ludzi w życie publiczne. Zależy nam na tym, by mieszkańcy stali się świadomymi i aktywnymi obywatelami, zwłaszcza w swoich lokalnych społecznościach.  Naszą działalnością wspieramy instytucje publiczne dostarczając im wiedzy i wspierając w działaniach, prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Dążymy do tego, by  decyzje ważne dla mieszkańców były podejmowane z uwzględnieniem ich opinii, w oparciu o dialog i rzetelne diagnozy społeczne.

Jak chcemy wprowadzić zmianę?

Naszą misję realizujemy poprzez działania związane z:

  • nauką, tj. popularyzacja wiedzy z nauk społecznych, badania społeczne powiązane z rzecznictwem, inicjowanie publicznych dyskusji
  • partycypacją tj. wpływanie na wzrost świadomości obywatelskiej i zaangażowanie w życie publiczne Polaków oraz wzrost poziomu debaty publicznej w Polsce.
  • projektowaniem i wdrażaniem innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii
  • upowszechnianiem idei otwartej nauki i edukacji