Instytut Spraw Publicznych, Gazeta Wyborcza Białystok oraz Fundacja SocLab zaprasza na debatę pt. Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego?

23 września, poniedziałek, g. 18.00 , kawiarnio-księgarnia  “Spółdzielnia”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/ 1  Białystok

Podczas debaty zastanowimy się m.in. nad pytaniami:
Czy religia powinna być nauczana w publicznych placówkach edukacyjnych? Jak kształtuje się relacja między nauczaniem religii a kształtowania u młodych ludzi postaw otwartych na odmienność kulturową i światopoglądową? Czy obecna sytuacja dotycząca nauki religii służy kształtowaniu pluralistycznego społeczeństwa? Jak ta sytuacja powinna wyglądać na obszarach zróżnicowanych religijnie i kulturowo?

Uczestnicy:
ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii luterańskiej W Białymstoku
Przedstawiciel kościoła prawosławnego

prof. Małgorzata Kowalska, filozofka i romanistka, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej i Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, członkini zespołu “Krytyki Politycznej”

Filip Pazderski, prawnik, socjolog, Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP

Moderacja: Jakub Medek, dziennikarz Gazety Wyborczej Białystok

FILM: Wstępem do debaty będzie projekcja przygotowanego przez ISP filmu dokumentalnego z udziałem polityków i ekspertów reprezentujących różne poglądy i opinie na temat relacji między państwem i Kościołem. Znajdują się w nim wypowiedzi: Michała Boniego, Jarosława Gowina, Barbary Labudy, ks. Kazimierza Sowy, Zbigniewa Nosowskiego, Roberta Biedronia, prof. Ewy Łętowskiej oraz Haliny Bortnowskiej.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Obywatel – Religia – Państwo. Rola i miejsce kościołów i związków wyznaniowych w polskim życiu publicznym” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.