Skip to content

DEBATA OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY – Białystok. Łomża.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”  zaprasza na seminaria oraz debaty pod nazwą

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Są to kolejne z czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą się odbywać na terenie województwa podlaskiego. Dostarczą one uczestnikom  wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Debaty odbędą się:

12 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w Białymstoku (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Sala 117, I piętro)

oraz

18 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w Łomży (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża, ul. Akademicka 14
Sala Senatu)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby z terenu powiatu białostockiego, sokólskiego, monieckiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego oraz Białegostoku i Łomży.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Debata w Łomży jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomży.

Partnerem debaty w Łomży jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia do uczestnictwa  zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok wraz ze wskazaniem miejsca debaty najpóźniej do dnia 10.03.2015 r. (debata w Białymstoku) lub do dnia 16.03.2015 r. (debata w Łomży).

Informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Szczegółowy program debaty w Białymstoku

Szczegółowy program debaty w Łomży

Wydarzenie stanowi część projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Honorowy patronat:        Logo-Podlaski-żubr-Wojewoda    logo lomza

 

Seminarium jest realizowane w ramach programu Laboratorium Obywatelskie, prowadzonego przez Fundację „SocLab” od 2013 roku. Jego celem jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystaniu z innych form partycypacji, jak  również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

W ramach programu Laboratorium Obywatelskie dotychczas zrealizowano następujące przedsięwzięcia na rzecz partycypacji obywatelskiej w województwie podlaskim: szkolenia, publikacje dla szerokiego grona odbiorców, portal internetowy do konsultacji społecznych z bazą wiedzy na ten temat, wsparcie białostockiego samorządu w procesie partycypacyjnego tworzenia rocznego programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi, warsztaty ewaluacyjne budżetu obywatelskiego w Białymstoku w 2013 roku, prowadzenie Szkoły Partycypacji kształcącej animatorów partycypacji publicznej, warsztaty dla młodzieży na temat budżetu partycypacyjnego, badania i publikacje.

W 2015 roku zostaną podjęte kolejne działania, wśród nich m. in.: rozbudowa portalu do konsultacji, organizacja debat regionalnych na temat partycypacji, przeprowadzenie modelowych procesów konsultacyjnych w województwie  oraz  działania animacyjne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Białymstoku, skupione wokół tematyki budżetu partycypacyjnego.

Udostępnij