Skip to content

Deklaracja dostępności

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://soclab.org.pl. Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 30.06.2022

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Uzupełnić jeśli występują

Niedostępne elementy i treści

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 30.06.2023 r. mogą nie być dostępne cyfrowo. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Ułatwienia

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 10.06.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W zgłoszeniu podaj:   – swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab mieści się pod adresem ul. Lipowa 14 lok. 19 (II piętro), 15-427 Białystok.
 
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Nowy Świat. Wejście do budynku jest na poziomie chodnika, bez schodów. Wejście do budynku jest zamknięte na drzwi z domofonem. Do biura Fundacji na II piętrze prowadzą schody w wewnętrznej klatce schodowej, nie ma windy ani platformy przyschodowej.
 
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 
Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.