Skip to content

Diagnoza kultury w Suwałkach – raport

Nowe kierunki, nowe drogowskazy, to przygotowana przez zespół Fundacji SocLab publikacja będąca efektem diagnozy współczesnej kultury w Suwałkach. Przeprowadzone latem 2015 r. na zlecenie Urzędu Miasta Suwałki badanie objęło, między innymi, analizę oferty kulturalnej, uczestnictwa w wydarzeniach, czy oczekiwań mieszkańców wobec lokalnej kultury, tworząc tym samym całościowy obraz przeznaczony dla przedstawicieli samorządu, osób pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zespół badawczy

Maciej Białous – koordynator badań
Łukasz Kiszkiel
Małgorzata Skowrońska

Raport całość 

Podsumowanie raportu wersja krótka

 

Udostępnij