Podstawowym celem badania było przeprowadzenie kompleksowej diagnozy suwalskiej oferty kulturalnej.

Do głównych zadań zespołu badawczego należało szczegółowe ustalenie typów i proporcji wydarzeń kulturalnych odbywających się w Suwałkach, jak również opinii na temat życia kulturalnego oraz stylów uczestnictwa w kulturze prezentowanych przez mieszkańców miasta. Przeprowadzono 375 telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami Suwałk, 4 wywiady grupowe z odbiorcami kultury oraz 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych z lokalnymi animatorami kultury. Dokonano również analizy danych zastanych – dokumentów oficjalnych oraz stron internetowych podmiotów odpowiedzialnych za przygotowywanie oferty kulturalnej. Efektem prac badawczych była cyfrowa publikacja składająca się z części diagnostycznej, wniosków i rekomendacji.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od maja do sierpnia 2015 roku.

Zamawiający: Miasto Suwałki.

Link: Raport