Fundacja SocLab wraz z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zrealizowały badanie „Diagnoza niepublicznych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym”.

Główny cel badania stanowiło poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytanie: jakie są najważniejsze czynniki określające rolę agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w Polsce oraz jakie są ich główne potrzeby i bariery rozwojowe?

Badanie było realizowane w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” wdrażanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Termin realizacji: 2013
Zamawiający: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Link – raport