Realizujemy badania w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych oraz analizę źródeł wtórnych. Poszczególne projekty badawcze planujemy tak, aby umożliwiały możliwie kompleksowe rozpoznanie problemów i zagadnień interesujących naszych partnerów i klientów. Prowadzimy badania społeczne, polityczne i marketingowe oraz badania na potrzeby ewaluacji i konsultacji. Zebrane i opracowane dane opatrzone eksperckim komentarzem dostarczamy w formie przejrzystych raportów.

Stosujemy przede wszystkim następujące techniki:
– wywiady kwestionariuszowe,
– wywiady telefoniczne,
– indywidualne wywiady pogłębione
– wywiady z użyciem fotografii,
– obserwacje,
– zogniskowane wywiady grupowe,
– analiza materiałów wizualnych.

Zobacz również:
Badania Marketingowe
Badania Polityczne
Badania Społeczne