Skip to content

Nasze działania

JoinUs4Health

Głównym celem projektu jest zaangażowanie jak mieszkańców trzech miasta: Białegostoku, Greifswaldu i Rotterdamu do współpracy i współtworzenia badań naukowych dotyczących stanu zdrowia tych miejskich

Przeczytaj więcej

Akcja Masz Głos

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi

Przeczytaj więcej

E-citizen

Projekt E-citizen – effective inclusion through e-governance services, dotyczył wymiany praktyk między organizacjami z różnych krajów, w zakresie efektywnego włączania obywateli w

Przeczytaj więcej