Skip to content

„E-citizen” międzynarodowy projekt Fundacji SocLab na temat e-governement

Od września 2017 roku Fundacja SocLab koordynuje międzynarodowy projekt pod nazwą  E-citizen – effective inclusion through e-governance services.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń między partnerami z Polski, Czech, Hiszpanii i Turcji na temat społecznych aspektów tworzenia i wykorzystania publicznych e-usług na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym.

Chcemy odpowiedzieć sobie na pytania:

1) Jak skutecznie wspierać mieszkańców w korzystaniu z e-usług administracji publicznej, a w szczególności jak skutecznie wspierać osoby o niskich umiejętnościach?
2) W jaki sposób nauka obsługi elektronicznych usług administracji publicznej może przyczyniać się do podwyższania umiejętności cyfrowych obywateli?
3) W jaki sposób mieszkańcy mogą angażować się i być angażowanymi na rzecz polepszania jakości publicznych e-usług?

Partnerzy:

Udostępnij