Celem badania było przeprowadzenie analizy skuteczności działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “DROGA” w Ośrodku “Nasz Dom”,w szczególności ewaluacji prowadzonego przez Stowarzyszenie programu asystentury rodziny.

Termin realizacji: 2014

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “DROGA”