Skip to content

Ewaluacja

Ewaluacja umożliwia rozpoznanie czy wykonywane działania przebiegają zgodnie z założonymi zasadami i czy przybliżają realizatorów projektu do osiągnięcia założonych celów. Badania ewaluacyjne umożliwiają poprawę jakości zarządzania projektami i ulepszenie przyszłych działań.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” prowadzi ewaluację projektów, programów i polityk. Badania tego typu umożliwiają rozpoznanie korzyści społecznych i ekonomicznych, dodatkowych efektów prowadzonych działań i rekomendacji na rzecz ich modyfikacji.

W szczególności prowadzimy:
– analizę i przygotowanie kryteriów oceny,
– ewaluację projektów, programów i polityk,
– ewaluację ex-ante, interim i ex-post.

Udostępnij