Skip to content

Konferencja hybrydowa – Festiwal e-partycypacji

Internetowa platforma w urzędzie do rozmowy z mieszkańcami – słysząc takie słowa możemy pomyśleć o kolejnym “modnym” gadżecie. Tak jednak nie jest.

Fundacja SocLab przez półtora roku realizowała projekt „e-Demokracja. Mieszkańcy maja moc!”, a 20 czerwca odbyła się konferencja „Festiwal e-Partycypacji”, na którym można było usłyszeć o efektach tego projektu, a także o podobnych działaniach w Polsce, Europie i na świecie.

Działanie to było nowatorskie i śmiałe. Trzeba mieć odwagę, żeby przy dzisiejszym nawale pracy urzędników miejskich, eksperymentować i próbować zmieniać podejście urzędników do dialogu z mieszkańcami. Takiej odwagi nie zabrakło Miastu Augustów oraz Miastu i Gminie Wasilków. To te dwa miasta zdecydowały się razem z nami uczestniczyć w projekcie.

Platforma, którą wybraliśmy to CitizenLab.

Realizacja projektu (o czym można było usłyszeć na konferencji) przebiegała w kilku etapach. Najpierw powstały w urzędach zespoły robocze, z którymi współpracowaliśmy. Wspólnie omówiliśmy potrzeby (cele), do realizacji których może przyczynić się platforma oraz skonfigurowaliśmy platformę pod specyfikę każdej z gmin.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie procesów partycypacyjnych, które toczyły się jednocześnie online – na platformie i offline – spotykaliśmy się z mieszkańcami i przy użyciu rożnych narzędzi np. spacer badawczy, warsztat world cafe, budowaliśmy nową kulturę dialogu urząd – mieszkańcy.

Platforma zgromadziła w obydwu miastach kilka tysięcy aktywnych mieszkańców. Odbywały się na niej wybory do rad młodzieżowych, budżet obywatelski, diagnozy, konsultacje, głosowania, itd.

Na konferencji burmistrzowie opowiedzieli o tych działaniach ze swojej perspektywy, o zmianach jakie dokonały się w relacjach urzędu z mieszkańcami. Natomiast przedstawiciele zespołów ds partycypacji samorządowej opowiedzieli podczas dyskusji jak to wyglądało „od podszewki”.
Na konferencji, która miała formę hybrydową gościliśmy też doświadczonych praktyków partycypacji. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach, przedstawili dobre praktyki z innych miejsc Polski i świata.
Sylwia Betlej (Urząd Miejski w Gdańsku) opowiedziała o e-partycypacja w Gdańsku i Gdyni.
Aleksandra Zemke przedstawiła platformę Decidim, która służy do e-partycypacja w Barcelonie.
Vanja Pantić przedstawiła globalne doświadczenia CitizenLab w różnych miastach świata.
Magdalena Stefańska, która była ewaluatorką projektu, przedstawiła wnioski z przebiegu projektu, ale też opowiedziała o podobnych działaniach w innych miastach Polski, np. w Warszawie.

Czy platforma internetowa w urzędzie do rozmów z mieszkańcami to modny gadżet? Projekt udowodnił, że nie. Pozytywne zmiany były widoczne już w trakcie trwania projektu, a zarówno Augustów jak i Wasilków zdecydowały się dalej iść tą ścieżką rozmowy z mieszkańcami.

Materiał z konferencji jest dostępny na kanale Fundacji SocLab na You Tube

Wnioski, podsumowanie i dobre praktyki e-partycypacji umieściliśmy w podręczniku, który jest dostępny w formie publikacji dostępnej w siedzibie Fundacji SocLab oraz w formie pliku pdf  https://soclab.org.pl/wydawnictwa/e-partycypacja-jak-rozmawiac-z-mieszkancami/

Opracowała: Monika Pietkiel

Udostępnij