We współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowano spotkanie  osób mających doświadczenie uczestnictwa lub organizowania konsultacji społecznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, a także urzędnicy zajmujący się konsultacjami społecznymi oraz osoby zainteresowane tematem wysokich standardów konsultacji społecznych.

Wymieniano się wiedzą oraz doświadczeniami odnośnie:

  • zasad konsultacji,
  • pracy nad ich uregulowaniem, np. w formule regulaminów konsultacji,
  • konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji.

Termin realizacji: III 2016

Trzecie Forum Praktyków Konsultacji to spotkanie osób mających doświadczenie uczestnictwa lub organizowania konsultacji społecznych. Zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, a także urzędników zajmujących się konsultacjami społecznymi oraz osoby zainteresowane tematem wysokich standardów konsultacji społecznych.
Chcemy wymienić się wiedzą oraz doświadczeniami odnośnie:
– zasad konsultacji,
– pracy nad ich uregulowaniem,
– roli organizacji pozarządowych w konsultacjach,
– korzyści z uczestnictwa w konsultacjach. Czytaj dalej Forum Praktyków Konsultacji w Białymstoku