We współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowano spotkanie  osób mających doświadczenie uczestnictwa lub organizowania konsultacji społecznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, a także urzędnicy zajmujący się konsultacjami społecznymi oraz osoby zainteresowane tematem wysokich standardów konsultacji społecznych.

Wymieniano się wiedzą oraz doświadczeniami odnośnie:

  • zasad konsultacji,
  • pracy nad ich uregulowaniem, np. w formule regulaminów konsultacji,
  • konsultacji społecznych w procesach rewitalizacji.

Termin realizacji: III 2016