W 2015 i 2016 roku Fundacja była partnerem/współorganizatorem Forum Praktyków Partycypacji – cyklicznego wydarzenia edukacyjnego dotyczącego partycypacji obywatelskiej realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA w Warszawie.

Więcej informacji: http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2016/