Skip to content

Fundacja SocLab w międzynarodowym projekcie „JoinUs4Health” z programu Horyzont 2020!

Głównym celem projektu jest zaangażowanie jak mieszkańców trzech miasta: Białegostoku, Greifswaldu i Rotterdamu do współpracy i współtworzenia badań naukowych dotyczących stanu zdrowia tych miejskich populacji. Jest to działanie w nurcie nauki obywatelskiej (Citizen Science). Powstanie m.in.

  • specjalna platforma internetowa poprzez którą mieszkańcy miasta będą mogli w łatwy sposób podejmować komunikację z naukowcami, np. zadając pytania badawcze, dyskutując nad wynikami badań. Będą tam działać grupy robocze społecznych naukowców (citizen scientists), którzy we współpracy z naukowcami zawodowymi będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe. Platforma ma także zachęcać profesjonalnych naukowców z różnych dyscyplin do otwierania się wraz ze swoimi pomysłami badawczymi na mieszkańców miasta.
  • Obywatelska Rada Naukowa (Citizen Science Board), w której zasiadać będą przedstawiciele grup mieszkańców, naukowców, organizacji pozarządowych i lokalnych decydentów oraz biznesu. Rada będzie regularnie spotykać się celem podejmowania decyzji odnośnie rozwoju nauki obywatelskiej, dyskusji nad projektami grup roboczych działających na platformie internetowej. Rady będą również spotykać się w międzynarodowych zespołach. Praca Rady będzie moderowana przez Fundację SocLab.
  • Fundacja SocLab wraz z partnerami będzie również organizować różne wydarzenia promujące naukę obywatelską np. research cafe, Festiwal Nauki i Zdrowia, warsztaty dla uczniów szkół średnich, przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorców.

Konferencja otwierająca projekt: https://www.youtube.com/watch?v=XmAMuOtt1Q8

https://www.youtube.com/watch?v=XmAMuOtt1Q8

 

Cele projektu (English) https://cordis.europa.eu/project/id/101006518

Prospective cohort studies allow tackling major research questions regarding health and well-being of individuals and communities. JoinUs4Health aims to combine Responsible Research and Innovation (RRI) and crowdsourcing as converging approaches to promote inclusive innovation and citizen engagement in cohort research. Objectives are: 1) ESTABLISH and REVIEW a conceptual framework; 2) DEVELOP, TEST and APPLY technology to engage various societal actors; 3) EXPLORE, IMPLEMENT and MONITOR institutional changes and incorporate RRI into the governance framework of three cohort institutions; 4) ADVANCE RRI and citizen science into the mainstream of public engagement, science communication and education; and 5) PROMOTE engagement and COMMUNICATE and DISSEMINATE outputs via traditional and innovative means. The concept is based on crowdsourcing, where cohort participants, the general public and other societal actors can propose research questions or contribute to addressing such questions via working groups. Researchers are encouraged to actively engage citizens and other societal actors in dialogues during the design of their analyses and interpretation of results. Specialists will enhance this synergy by online and offline activities based on the communication strategy to boost engagement and ensure sustainability. An interactive, web-based platform facilitates and social media promotes engagement, communication and dissemination. Targeted education activities are designed and implemented at the school, university and citizen level. Six institutional changes provide the required conditions targeting the areas engagement, open access, communication and dissemination, management, implementation of RRI at cohort institutions, and education. Their implementation will be mentored by an RRI experienced partner and an international RRI advisory panel. It is hypothesized that this approach also counteracts the trend of decreasing participation in cohort studies.

Udostępnij