Agnieszka Maszkowska
Prezes Zarządu

Socjolog, ekspertka ds. partycypacji, trenerka. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Doświadczona koordynatorka projektów, specjalistka w zakresie zarządzania projektami unijnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. W obszarze jej głównych zainteresowań jest włączanie obywateli w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych i budżetów partycypacyjnych oraz współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Absolwentka Szkoły Liderów. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej. Jest autorką i redaktorką publikacji dotyczących konsultacji i partycypacji obywatelskiej. Prywatnie lubi podróże, taniec i spotkania z przyjaciółmi.

Dr Katarzyna Sztop - Rutkowska
Wiceprezes Zarządu

Socjolożka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie adiunkt w Instytucie Socjologii UwB, autorka publikacji na temat tożsamości narodowej, pamięci społecznej i stosunków polsko-żydowskich. Oprócz pracy badawczej, zaangażowana w praktyczny wymiar tworzenia postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej: jako  trener prowadzi autorskie warsztaty na ten temat zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi. Jest absolwentką Szkoły Trenerów firmy Metrum oraz absolwentką Programu „Szkoła Liderów” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zaangażowana w działania organizacji pozarządowych również jako ekspert w zakresie m.in. konsultacji społecznych oraz diagnozowania sytuacji trzeciego sektora. Koordynatorka Techklubu Białystok. A w życiu prywatnym: mama Kuby i Mateusza; miłośniczka Białegostoku i Łodzi.

FB
Dr Łukasz Kiszkiel
Członek Zarządu

Socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Metodologii Badań Społecznych i Statystyki. Pracował w TNS OBOP na stanowisku market researcher’a w sektorze badań konsumenckich. Specjalizacja w badaniach wizerunku marki (35 projektów), badaniach komunikacji (17 projektów), badaniach segmentacyjnych (8 projektów). Odpowiedzialny za budowanie strategii marketingowej marek, kreowanie i monitoring wizerunku marki, realizację badań marketingowych (ilościowych): przygotowywanie projektu badawczego, dobór odpowiednich metod badawczych, konstrukcję narzędzi badawczych, statystyczną analizę danych oraz opracowywanie raportów z wyników badań, przygotowywanie wniosków i rekomendacji, koordynację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej w sieci TNS, zarządzanie ogólnopolską siatką koordynatorów terenowych w IQS & Quant Group. Ekspert w badaniach ewaluacyjnych.

Dr Maciej Białous
Członek Zarządu

Z wykształcenia socjolog, adiunkt, wicedyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, edukator w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami badania kultury, pamięci zbiorowej oraz socjologii filmu.

Dr Małgorzata Skowrońska
Członek Zarządu

Socjolożka, doktor nauk społecznych, wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Żywo zainteresowana jakościowymi badaniami nad dystansem społecznym i uprzedzeniami oraz badaniami kultury.