Fundacja SocLab realizowała projekt edukacyjny popularyzujący ideę budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców Białegostoku poprzez innowacyjną grę symulacyjną. GRAMY O BUDŻET to dostosowana do realiów białostockiego Budżetu Obywatelskiego wersja Gry o Budżet – innowacyjnego narzędzia edukacji, konsultacji i aktywizacji obywatelskiej. Gra symulacyjna powstała zainspirowana amerykańską Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Amerykański pierwowzór od 2011 r. pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w dyskusji na temat budżetu miasta. Jej polska wersja została zaadaptowana do krajowych realiów, a jej celem jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za miejskie finanse. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali mieszkańcy miasta, liderzy lokalni, autorzy projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego – osoby w każdym wieku począwszy od gimnazjalistów, na seniorach kończąc.

Termin realizacji: X 2016

Grantodawca: Urząd Miejski w Białymstoku