Skip to content

GRYWALIZACJA W PRAKTYCE czyli tworzymy wspólnie koncepcje aplikacji!

Czy gry mogą wspierać dzieci z autyzmem w odrabianiu lekcji?
Czy gry mogą zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych?
Tak!

Zapraszamy społeczników, ludzi z branż internetowych, reklamowych, przedstawicieli działów innowacyjności, R&D, CSR i wszelkich innych osób zainteresowanych tą problematyką
Nasz cel: zaprojektowanie koncepcji dwóch aplikacji.
Będziemy pracować w dwóch zespołach:
1)    aplikacja dla dzieci z zespołem Aspergera motywująca do odrabiania prac domowych
2)    aplikacja dla mieszkańców i mieszkanek zachęcająca do uczestnictwa w konsultacjach społecznych

Każda grupa to około maksymalnie 5 osób, zróżnicowanych pod kątem wykonywanego zawodu, wiedzy, ale na pewno mocno zainteresowanych tematem J

Zapraszamy Was 7 listopada. Zaczniemy o godzinie 12:00 do około 18.00. Spotykamy się w Centroom, ul. Sienkiewicza 9.

Podczas warsztatów:

–> mapujemy problemy społeczne związane z: niskim stopniem motywacji dzieci z Zespołem Aspergera w czasie odrabiania lekcji oraz małym udziałem ludzi w konsultacjach społecznych – słuchamy Was i opieramy się na waszych doświadczeniach i zanteresowaniach
–> analizujemy przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne problemów, wskazujemy które bariery motywacyjne najłatwiej przezwyciężyć,
–> budujemy strategię rozwiązania tych problemów przy wykorzystaniu grywalizacji,
–> poznajemy podstawową wiedzę na temat grywalizacji – czym jest, kiedy jest skuteczna, co warunkuje sukces wdrożenia,
–> przechodzimy wspólnie, pracując na wybranych projektach, przez cały proces tworzenia grywalizacji – budowanie strategii rozwiązania problemów, określanie celów i pożądanych zachowań, analizę grupy docelowej (uczymy się wykorzystania narzędzia Persony), projektujemy Fun,
–> proces projektowy kończy się stworzeniem koncepcji grywalizacji rozwiązujących wybrane problemy,
–> analizujemy ryzyka związane z realizacją tych projektów i budujemy logistyczne założenia wdrożeń,
–> pokazujemy kilkanaście przykładów różnych grywalizacji, w tym część (powiązanych branżowo) omawiamy szczegółowo.

Czyli:

  • poznajemy podstawy grywalizacji – w teorii, ale przede wszystkim w praktyce,
  • zastanawiamy się i pracujemy na realnych problemach organizacji – nie teoretycznie,
  • rozwiązujemy przy okazji i analizujemy strategie radzenia sobie z różnymi problemami motywacyjnymi,
  • uczymy się kompetencji kreatywnych i analitycznych zaczerpniętych z metodyk Design Thinking i Service Design,
  • uczymy się jak skutecznie motywować ludzi – niezależnie od środowiska,
  • tworzymy kocepcji projektów, które później można rozwijać – polecamy przeprowadzenie testów i przymierzenie się do wdrożenia

Cały warsztat jest zgrywalizowany i oprócz wartościowego programu merytorycznego jest również świetną zabawą.

Organizatorzy:

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” to fundacja zajmujaca się badaniami społecznymi oraz wprowadzaniem szeroko rozumianych innowacji społecznych. Główne obszary działań: partycypacja obywatelska, nowe technologie, badania społeczne, otwarta nauka i edukacja. www.soclab.org.pl

Highlight/inaczej jest pierwszą w Polsce fundacją specjalizującą się we wdrażaniu grywalizacji w projektach społecznych. Ulepszamy istniejące procesy motywacyjne przy pomocy mechanizmów znanych z gier sprawiając, że nuda ustępuje miejsca zaangażowaniu. Misją fundacji jest dostarczanie realnej zmiany w zachowaniu ludzi, która pomaga osiągnąć znacznie wyższe cele. Highlight/inaczej było odpowiedzialna m.in. za zaprojektowanie systemu grywalizacyjnego MegaMisji, Pracowni Orange, Tesco dla Szkół: Przyszłość na Talerzu, a także czuwanie nad przebiegiem grywalizacji w tych i innych projektach.
http://www.highlight.pl/

Prowadzący:

Michał Jeska – projektant grywalizacji, lider sprintów projektowych, popularyzator grywalizacji i projektant gier. Wiceprezes Fundacji Highlight/inaczej, która wdraża i bada wykorzystanie grywalizacji w projektach społecznych. Miłośnik gier wszelkiego typu.

Mateusz Wojciechowski – projektant i administrator grywalizacji, wieloletni tester Pracowni Gier Szkoleniowych. Zainteresowany szczegółowym badaniem realizacji projektów opartych o grywalizację i efektywnego motywowania użytkowników grywalizacji.

Partnerzy wydarzenia:

logo png

logo_bpnt

Warsztaty są nagrodą dla organizatora w konkursie Techklub Polska 🙂 http://www.technologielokalnie.pl/edukacja-i-spolecznosc/#tab

Kontakt do organizatora w Białymstoku
Katarzyna Sztop-Rutkowska  sztop@yahoo.com

Udostępnij