Skip to content

Jak zwykli mieszkańcy Białegostoku mogą zmieniać przestrzeń miejską?

Jak zwykli mieszkańcy mogą zmieniać przestrzeń miejską? Jak rozmawiać o przestrzeni? Czy społeczne koncepcje mają sens? Czy w miastach jest miejsce dla mieszkańców-obywateli?

Serdecznie zapraszamy do udziału.

O swoich doświadczeniach opowiedzą osoby realizujące i wdrażające projekt „Nasz Księży Młyn” w Łodzi:
› Jarosław Ogrodowski – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Koordynator projektu „Nasz Księży Młyn”
› Urszula Niziołek-Janiak – Ruch Społeczny „Szacunek dla Łodzi”, Radna Rady Miejskiej w Łodzi
› Prowadzenie: Jakub Medek („Gazeta Wyborcza Białystok”)

weglowa

W trakcie debaty zaprezentowana zostanie społeczna koncepcja, którą stworzyli mieszkańcy Łodzi i która została wdrożona w życie przez władze miasta, zmieniając 19 hektarów terenu w centrum Łodzi. Szczegóły: http://naszksiezymlyn.pl/

Lokalizacja: aula główna Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, pl. Uniwersytecki 1 (I piętro)
Początek: 16 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 17:00

Organizator: Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
Partnerzy: Instytut Socjologii UwB, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Stowarzyszenie Aktywne Osiedle, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Debata jest organizowana w ramach projektu „Węglowa – Społeczna Koncepcja”, w którym mieszkańcy Białegostoku zadecydują o zagospodarowaniu powojskowego terenu przy ul. Węglowej.

Projekt „Węglowa – Społeczna Koncepcja” jest realizowany z udziałem środków Fundacji im. Stefana Batorego, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Szczegóły: http://weglowa.org/

Udostępnij