Skip to content

Jakiego budżetu obywatelskiego chcemy w Białymstoku?

Zapraszamy do konsultowania dokumentu prezentującego założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli: białostockich organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miasta Białegostoku podczas warsztatów partycypacyjnych zainicjowanych i moderowanych przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Odbyły się trzy czterogodzinne spotkania w okresie od 21 listopada do 5 grudnia 2013 r. Wzięło w nich udział ponad 20 osób.
Etapem wstępnym warsztatów była refleksja dotycząca przebiegu tegorocznej – pierwszej w Białymstoku – edycji budżetu obywatelskiego. Sformułowanie ocen poszczególnych etapów realizacji budżetu pozwoliło na wypracowanie postulatów, które w opinii członków grupy roboczej, mogą się przyczynić do efektywnego wdrażania procesu w kolejnych latach.
Kolejnym elementem warsztatów była analiza podobnych procesów obywatelskiego współdecydowania w innych miastach, w szczególności w Łodzi. Zaproszeni eksperci z Łodzi dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w kontekście poszczególnych postulatów proponowanych przez grupę roboczą.
Na tej podstawie, w toku intensywnej dyskusji opartej na rzeczowych argumentach, wypracowano założenia, dotyczące ośmiu obszarów procesu:
1/ Tworzenie założeń budżetu obywatelskiego
2/ Harmonogram
3/ Informacja, edukacja i promocja.
4/ Rodzaj wniosków
5/ Procedura zgłaszania wniosków
6/ Ocena wniosków
7/ Głosowanie
8/ Monitoring i ewaluacja.
Szereg dyskusji dotyczył sfery wartości, które powinny przenikać cały proces, dlatego też założenia poprzedza opis najważniejszych zasad wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem. Są to w szczególności: zasada zaufania, partnerstwa i partycypacji, dialogu społecznego, deliberacji, unikania konfliktu interesów, jawności i dostępności.

Zapraszamy do konsultacji dokumentu na platformie konsultacyjnej Fundacji Soclab: http://www.konsultacje.soclab.org.pl/

Zakładka: aktualne konsultacje
Czekamy na wasze uwagi, pomysły, sugestie zmian do 22.12. 2013 do godziny 24.00

Propozycja_założeń_budżetu obywatelskiego 2015

Konsultacje są częścią projektu Fundacji SocLab „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 plakat mały

Udostępnij