Skip to content

Koniec kartografii kultury – czyli jak badać kulturę w zmianie?

fundacja

Fundacja SocLab i Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na spotkanie, podczas którego będziemy mieli okazję porozmawiać o współczesnych nurtach badania kultury. Dyskusja w czasie spotkania będzie koncentrować się wokół takich pytaniach jak:

Jak zmienia się obecnie kultura?
Jak w związku z tym badać kulturę? Czy dotychczasowe metody z nauk społecznych są wystarczające?Co to znaczy uczestniczyć w kulturze?
Na ile statystyki (np. GUS) dają nam dokładny i adekwatny do rzeczywistości obraz uczestnictwa w kulturze?

GOŚCIE:

Dr hab. prof. UW Barbara Fatyga
Z wykształcenia kulturoznawca, socjolog młodzieży i antropolog kultury,  kierownik Zespołu Badawczego Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2009 roku), współtwórczyni portalu Obserwatorium Żywej Kultury, prezeska Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury –Sieć Badawcza, dyrektor ISNS UW, kierownik Zakładu Metod Badania Kultury ISNS UW, członkini Prezydium Komitetu Socjologii PAN. Autorka licznych publikacji, m.in. Kultura ludowa. Teorie – praktyki – polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski (2014)

Edwin Bendyk
Dziennikarz naukowy, związany z tygodnikiem „Polityka”. Zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Publikuje także m.in. w „Res Publice Nowej”, „Krytyce Politycznej”. Jest także nauczycielem akademickim, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, a także w Centrum Nauk Społecznych PAN. Został też członkiem rady Fundacji Nowoczesna Polska oraz rady programowej Zielonego Instytutu. Opublikował książki m.in. Bunt Sieci (2012). Członek Polskiego PEN Clubu. Strona domowa: www.bendyk.eu

Moderacja spotkania: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (Fundacja SocLab, IS UwB)

11 grudnia (czwartek) 2014, godz. 16.00-18.00

Instytut Socjologii UwB
Pl. Uniwersytecki 1 , sala 108 a

Spotkanie będzie podsumowaniem projektu „Obserwatorium Żywej Kultury” – programu badawczego na temat kultury www.ozkultura.pl i stanowi część projektu „Obserwatorium Żywej Kultury w województwie podlaskim 2014” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

IS_logofundacja soclab logotyp wojewóztwa

 

Udostępnij