Skip to content

Konstruktywne debatowanie w Europie Centralnej

 

Fundacja SocLab uczestniczy w międzynarodowym projekcie pod nazwą  „Building Constructive Dialogue in Central Europe”, który jest finansowany ze środków National Endoment for Democracy. W Polsce projekt koordynowany jest przez Instytut Spraw Publicznych, a partnerami są Fundacja SocLab, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Fundacja Autonomia. Koordynatorem działań na na Węgrzech jest organizacja Political Capital (HU).

Naszym celem jest organizowanie debat na ważne tematy, które są powszechnie dyskutowane w przestrzeni publicznej i często wiążą się z polaryzacją opinii. W debatach organizowanych przez Fundację SocLab chcemy przekonać się na ile wiedza ekspercka, rzetelne dane wpływają na przebieg dyskusji. Zapraszamy więc bardzo różnorodnych ekspertów, którzy mają zróżnicowane poglądy na dyskutowany temat. Jest to inicjatywa o charakterze przede wszystkim badawczym, z pilotażowymi praktycznymi komponentami. Jego celem jest budowanie lepszego zrozumienia między grupami, podnoszenie świadomości i reagowanie na polaryzację społeczną i polityczną.

Pierwsza debata odbędzie się 26 lutego 2018, o godzinie 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3.
Temat debaty: Jak powinien być uregulowany w Polsce dostęp do broni palnej?

Szczegóły debaty: https://www.facebook.com/events/554992374880989/

Druga debata odbędzie się 9 marca 2018, o godzinie 17.00 w Hajnówce, w Hajnowskim Domu Kultury. Temat debaty: Jakie będą  konsekwencje zakazu handlu w niedzielę?

Szczegóły debaty: https://www.facebook.com/events/381977848937149/

 

 

Udostępnij