Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab” Adres do korespondencji: ul. Zwierzyniecka 17/16 15-312 Białystok Tel. (+48) 731 205 213 e-mail: soclab@soclab.org.pl www.soclab.org.pl Biuro Fundacji: ul. Cieszyńska 3A lok. 402 15-425 Białystok NIP: 5423219955 KRS: 0000396365 REGON: 200640383 Rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 22 2030 0045 1110 0000 0404 0050

ul. Zwierzyniecka 17/16
15-312 Białystok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.